Oslava 30 let od založení ČSPAP

Oslava 30 let od založení ČSPAP

10. 5. 2024 18.00 Milé členky, milí členové, řádní, hostující i mimořádní, ráda bych vás – ač poněkud opožděně – pozdravila s novým rokem a...

6. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Termín: 18. – 20. 4. 2024 Téma: Skupina a trauma Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2 Může skupina léčit trauma? Jak pracovat s traumatem ve...

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2022 do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Teorie II. – Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne v 10 blocích obvykle 2. sobotu v měsíci od ledna do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z...

Přátelské setkání členů ČSPAP

Termín: 10. listopadu 2023 od 19.00 hod. Lajka, U akademie 11, Praha 7 Vážené členky i členové ČSPAP, oznamujeme, že opět budeme mít všichni – hostující i řádní...

Seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy

Termín: 20. 10. 2023 Redakční rada Revue – časopisu ČSPAP Vás zve na seminář „Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy“ Rozprava nad texty V...

Setkání individuální sekce ČSPAP

9. 6. 2023 Vážení a milí kolegové, hostující, řádní i mimořádní členové individuální sekce ČSPAP! Dlouho jsme se společně nepotkali. Proto bychom rádi vytvořili prostor...

Přátelské setkání členů ČSPAP

Termín: 19. 5. 2023 od 19.00 hod. Vážení všichni členové ČSPAP, s radostí oznamuji, že členové ČSPAP – hostující i řádní – budeme mít příležitost...

3. víkend s TFP – Úvod do Transference-Focused Psychotherapy (TFP)

24. – 25. 3. 2023 Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) pořádá 3. víkend s TFP Úvod do Transference-Focused...

Přátelské setkání členů ČSPAP

Termín: 9. prosince 2022 od 19.00 hod. Lajka, U akademie 11, Praha 7 Vážené a milé hostující i řádné členky a členové, sděluji a některým...