5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Jak zažít skupinu

Termín: 28. – 30. 5. 2021
Téma: Skupina a sen
Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Práce se sny ve skupině
Jak pracovat se sny ve skupině. Jak se skupina promítá do snů a sny do skupiny. Může skupina snít?

 

Milí účastníci Jarních dní 2020,
zdravíme vás v této i nadále neklidné době. Rádi bychom vám předali nové informace o konání konference. Situace bohužel potvrzuje, že přesun Jarních dní na podzim letošního roku není reálný. Naplánovali jsme proto termín na konec května příštího roku v naději, že situace s koronavirem bude klidnější jak u nás, tak v Izraeli a umožní nám konferenci uspořádat. Zapište si tedy, prosíme, do svých diářů termín 28. – 30. 5. 2021. Předpokládáme, že program i místo zůstanou zachovány. Pokud se Jarních dní 2021 nebudete moci nebo chtít zúčastnit, dejte nám vědět.  Pokud jste již zaplatili konferenční poplatek, peníze vám samozřejmě vrátíme.
Přejeme nám všem hodně zdraví a sil zůstávat v přiměřené rovnováze mezi zneklidněním a racionalitou.

S pozdravem za celý tým Jarních dní,
Daniela Saifrtová a Denisa Schücková

 

Milé kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom vás informovali o novém vývoji našich úvah o konání Jarních skupinových dní 2020.
Vzhledem k okolnostem pandemie se bohužel možnost uspořádat konferenci v letošním roce jeví jako nepravděpodobná.  Ačkoli se v tuto chvíli zdá, že v naší zemi se situace vyvíjí zatím slibně, nebude zatím možné, aby osobně dorazila zahraniční přednášející z Izraele.
Nechceme v současné nejisté situaci nadále prodlužovat pocity nejistoty ohledně JSD. Z těchto důvodu jsme se rozhodli přesunout celou akci na jaro příštího roku, s největší pravděpodobností na druhou půlku května. Jakmile budeme mít k dispozici přesný termín, budeme vás informovat.
Budeme rádi, když s námi v této nepříjemné situaci trpělivě vydržíte. Pokud však nemůžete nebo nechcete s účastí na JSD čekat do příštího jara, konferenční poplatek vám vrátíme.
Ačkoliv jsme se nemohli letos v dubnu sejít osobně, nabízíme účastníkům všech ročníků JSD možnost účastnit se velké skupiny (large group) on-line, pod vedením Mgr. Heleny Klímové a PhDr. Luďka Vrby, a to 14. 5. 2020 od 19:00 do 20:30 hodin. Skupina není nijak zpoplatněna. Rádi bychom využili moderních technologií a dopřáli si sobě i vám zažít skupinu alespoň online 😊
Zde najdete jak informace o large group obecně, tak i obecné informace o online LG a jejích specifických pravidlech a doporučeních a pozvánku k připojení na large group přes zoom a technické informace.

Se srdečným pozdravem za celý tým JSD,
Mgr. Daniela Saifrtová a Mgr. Denisa Schücková

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, zažít sociální snění, vyslechnout přednášky Gily Ofer (izraelská psychoanalytička a skupinová analytička) a Kamily Ženaté (akademická malířka a skupinová analytička). Součástí programu bude také skupinové snění (dreaming matrix) vedené Gilou Ofer.

Konference bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester.

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům, interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.

Skupinové (sociální) snění
Matrix sociálního snění je metoda práce se sny, při níž lidé, kteří se za tímto účelem sejdou, sdílejí ve skupině své sny a asociace/nápady k nim. Matrix představuje „místo, z něhož se něco rozvíjí“ a kde můžeme zkoumat, jak se skrze naše nevědomí vyjevuje „nemyšlené známé“.
Sociální snění představuje pozoruhodný nový přístup, jehož prostřednictvím se skrytý svět snů proměňuje na sociální údaje, v nichž lze rozpoznávat vzorce a získávat informace ze sociální oblasti. Pokud je svět globální vesnicí, je sociální snění prostředkem k pochopení jejího současného emočního stavu.  Matrix sociálního snění se zaměřuje na sen a poznání o světě, ve kterém žijeme, nikoliv na vnitřní konflikty snícího.
Členové skupiny jsou vyzýváni, aby sdíleli své sny a nápady k nim a zkoumali jejich možné společenské významy. Matrix sociálního snění funguje jako ohraničený prostor („container“), v němž se lze zaměřit na lidský potenciál, který se může projevit prostřednictvím sdílení snů v sociálním prostředí.  Sen je zde ten „Druhý“,  něco širšího než osobní konstrukt a dává zaznít zkušenosti, která je více než zážitkem jednoho člověka.

 

Gila Ofer, Ph.D. je klinická psycholožka, tréninková psychoanalytička a skupinová analytička. Je spoluzakladatelkou a dřívější prezidentkou Telavivského institutu současné psychoanalýzy (Tel-Aviv Institute of Contemporary Psychoanalysis – TAICP) a zakládající členkou Izraelského institutu skupinové analýzy (Israeli Institute of Group Analysis – IIGA). Je přednášející a supervizorkou v Programu psychoanalytické psychoterapie na Telavivské univerzitě a vyučuje v  TAICP a IIGA. Vede výcvik ve skupinové analýze v Istanbulu a v Bukurešti. V minulosti vedla skupinovou sekci Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy – EFPP), byla koordinátorkou východoevropských zemí v EFPP a editorkou Psychoanalytic Psychotherapy Review vydávané EFPP. Publikuje v předních mezinárodních časopisech. Přednášela o své práci a vyučovala v Izraeli, Evropě a USA. Je editorkou knihy „A Bridge over Troubled Water: Conflicts and Reconciliation in Groups and Society” vydané v r. 2017.


Ak. mal. Kamila Ženatá
se vedle své umělecké tvorby věnuje psychoanalytické skupinové psychoterapii. Je hostující členkou ČSPAP, ve svém ateliéru vede uzavřené skupiny, kde lidé i malují. Kombinuje své poznání a intuici s cíleným, dlouhodobým zájmem o individuální a sociální paměť. Zajímají ji sny, sítě vztahů, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, jimiž ovlivňují naše životní cesty.

 

 

Nenechte si ujít tuto vysoce zajímavou událost, která vychází z formátu mezinárodních skupinově analytických a psychoanalyticky orientovaných konferencí a workshopů.

E-mail: zazitskupinu()cspap.cz
Aktuality na Facebooku

Poplatky

Do 28. února 2021 plná cena 3 300 Kč
studenti VŠ 2 900 Kč (denního studia do 26 let)
Od 1. března 2021 plná cena 3 800 Kč
studenti VŠ 3 400 Kč (denního studia do 26 let)
Společná večeře 29. května 500 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).
Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 28. 4. 2021  200 Kč
do 12. 5. 2021  500 Kč
od 13. 5. 2021  100 % úhrady

Můžete si přečíst článek Mgr. Heleny Klímové o velké skupině v Psychoanalýze dnes zde.
Článek Denisy Schückové “O čem skupiny mlčí – Jarní skupinové dny 2017” si můžete přečíst zde.
Rozhovor Mgr. Heleny Klímové v Diagnóze F o skupinové psychoterapii si můžete poslechnout zde.
Na rozhovor Mgr. Heleny Klímové se Zbigniewem Czendlikem na ČT si můžete podívat zde.