5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Jak zažít skupinu

Termín: 1. – 3. 4. 2022
Téma: Skupina a sen
Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Práce se sny ve skupině
Jak pracovat se sny ve skupině. Jak se skupina promítá do snů a sny do skupiny. Může skupina snít?

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, zažít sociální snění, vyslechnout přednášky Gily Ofer (izraelská psychoanalytička a skupinová analytička) a Kamily Ženaté (akademická malířka a skupinová analytička). Součástí programu bude také skupinové snění vedené Helenou Klímovou a Denisou Schückovou.

Konference bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester.

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům, interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.

Skupinové (sociální) snění
Ve velké skupině se společně zasníme. Členové skupiny budou vyzváni, aby sdíleli své sny a nápady k nim a zkoumali jejich možné společenské významy. Lidská skupina se svou specifickou matrix představuje „místo, z něhož se něco rozvíjí“ a kde můžeme zkoumat, jak se skrze naše nevědomí vyjevuje „nemyšlené známé“.
Skupinové snění nám může pomoci skrytý svět snů proměňovat na sociální údaje, v nichž lze rozpoznávat současný emoční stav světa a získávat informace ze společenské a kulturní oblasti našich životů. Ve skupinovém snění se společně zaměříme na sen a na poznání o světě, ve kterém žijeme, nikoliv na vnitřní konflikty jednotlivých snících.
Skupina sociálního snění funguje jako ohraničený prostor („container“), v němž se chceme zaměřit na lidský potenciál – a ten se může projevit prostřednictvím sdílení snů v sociálním prostředí. Sen je zde ten „Druhý“, něco širšího než osobní konstrukt a dává zaznít zkušenosti, která je více než zážitkem jednoho člověka.

 

Gila Ofer, Ph.D. je klinická psycholožka, tréninková psychoanalytička a skupinová analytička. Je spoluzakladatelkou a dřívější prezidentkou Telavivského institutu současné psychoanalýzy (Tel-Aviv Institute of Contemporary Psychoanalysis – TAICP) a zakládající členkou Izraelského institutu skupinové analýzy (Israeli Institute of Group Analysis – IIGA). Je přednášející a supervizorkou v Programu psychoanalytické psychoterapie na Telavivské univerzitě a vyučuje v  TAICP a IIGA. Vede výcvik ve skupinové analýze v Istanbulu a v Bukurešti. V minulosti vedla skupinovou sekci Evropské federace psychoanalytické psychoterapie (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy – EFPP), byla koordinátorkou východoevropských zemí v EFPP a editorkou Psychoanalytic Psychotherapy Review vydávané EFPP. Publikuje v předních mezinárodních časopisech. Přednášela o své práci a vyučovala v Izraeli, Evropě a USA. Je editorkou knihy „A Bridge over Troubled Water: Conflicts and Reconciliation in Groups and Society” vydané v r. 2017.


Ak. mal. Kamila Ženatá
se vedle své umělecké tvorby věnuje psychoanalytické skupinové psychoterapii. Je hostující členkou ČSPAP, ve svém ateliéru vede uzavřené skupiny, kde lidé i malují. Kombinuje své poznání a intuici s cíleným, dlouhodobým zájmem o individuální a sociální paměť. Zajímají ji sny, sítě vztahů, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, jimiž ovlivňují naše životní cesty.

 

 

Nenechte si ujít tuto vysoce zajímavou událost, která vychází z formátu mezinárodních skupinově analytických a psychoanalyticky orientovaných konferencí a workshopů.

E-mail: zazitskupinu()cspap.cz
Aktuality na Facebooku

Poplatky

Do 28. února 2022 plná cena 3 300 Kč
studenti VŠ 2 900 Kč (denního studia do 26 let)
Od 1. března 2022 plná cena 3 800 Kč
studenti VŠ 3 400 Kč (denního studia do 26 let)
Společná večeře 2. dubna 500 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).
Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 1. 3. 2022  200 Kč
do 18. 3. 2022  500 Kč
od 19. 3. 2022  100 % úhrady

Můžete si přečíst článek Mgr. Heleny Klímové o velké skupině v Psychoanalýze dnes zde.
Článek Denisy Schückové “O čem skupiny mlčí – Jarní skupinové dny 2017” si můžete přečíst zde.
Rozhovor Mgr. Heleny Klímové v Diagnóze F o skupinové psychoterapii si můžete poslechnout zde.
Na rozhovor Mgr. Heleny Klímové se Zbigniewem Czendlikem na ČT si můžete podívat zde.