Klinický supervizní seminář – dětská sekce

17.6.2024

Dětská sekce ČSPAP

zve na

KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ

své řádné a hostující členy, kolegy
z oborů dětské psychiatrie, psychologie a odborníky ze spřízněných profesí.

Seminář s maximální kapacitou 10 účastníků se bude konat od února 2022 každé třetí pondělí v měsíci od 9 do 12 hodin v Opatovické 13, Praha 1 pod vedením MUDr. Ivany Růžičkové a MUDr. Marie Kopřivové. Skupinový charakter semináře umožní všem účastníkům aktivně prezentovat svoji klinickou práci a podílet se na rozvoji psychoanalytického myšlení v rámci své profesionální činnosti.

Prosíme o přihlášení nejpozději týden před seminářem prostřednictvím online formuláře. Hosté z řad klinicky pracujících kolegů, kteří nejsou členy ČSPAP, jsou vítáni po předchozím posouzení účasti.

Cena každého semináře je 900 Kč za osobu. Po přihlášení Vám zašleme fakturu.

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání a je ohodnocen kredity ČLK a AKP ČR.
Termíny konání: 15.1., 19.2., 18.3., 15.4., 20.5., 17.6., 16.9., 21.10., 18.11. a 16.12.2024