Otevřený klinický supervizní seminář

Otevřený klinický supervizní seminář

1.3.2021 ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ – pilotní projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené Doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc....

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2019 do prosince 2020 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Teorie I. – Základní psychoanalytická teorie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od března 2021 do června 2022 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Haim Weinberg: Vytváření obětních beránků ve skupině

Termín: 19. dubna 2021, 19.00-20.30 Místo: Online ČSPAP Vás srdečně zve na přednášku Haima Weinberga Vytváření obětních beránků ve skupině Přednáška bude tlumočena do češtiny....

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie

Během roku 2021 otevíráme novou výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Denisou Schückovou. S ohledem na epidemiologickou situaci začne skupina buď presenčně nebo online. Předpokládaný začátek – podzim...

5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Termín: 28. – 30. 5. 2021 Téma: Skupina a sen Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2 Práce se sny ve skupině Jak pracovat se sny...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové sekce, kteří splnili podmínky pro vstup do supervize v rámci Pravidel...