Otevřený klinický supervizní seminář

Otevřený klinický supervizní seminář

2. 10. 2023 ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ – projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené Doc. MUDr. Václavem Mikotou,...

Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 9.10.2023 Kazuistika: PhDr. Zuzana Kráčmarová-Turáková Komentář: Mgr. Lucie Lucká Sekce: rodinná a párová Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Vzdělávacím a...

Teorie II. – Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne v 10 blocích obvykle 2. sobotu v měsíci od ledna do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z...

Klinický supervizní seminář – dětská sekce

16.10.2023 Dětská sekce ČSPAP zve na KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ své řádné a hostující členy, kolegy z oborů dětské psychiatrie, psychologie a odborníky ze spřízněných profesí. Seminář...

Seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy

Termín: 20. 10. 2023 Redakční rada Revue – časopisu ČSPAP Vás zve na seminář „Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy“ Rozprava nad texty V...

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2022 do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Výcvik v Transference Focused Psychotherapy – výzva pro zájemce

Výcvik v Transference Focused Psychotherapy – výzva pro zájemce Pracovní skupina pro TFP při České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii navazuje na předchozí aktivity (viz Revue pro...

 Zážitkový trénink pro párové a rodinné terapeuty

IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP zajišťují 2. běh  Zážitkový trénink pro párové a rodinné terapeuty Vážené kolegyně a kolegové, nabízíme Vám...

Nebát se začít pracovat s rodinami… právě teď

NEBÁT SE ZAČÍT S RODINNOU TERAPIÍ… PRÁVĚ TEĎ Otevřený supervizní seminář rodinné terapie párové a rodinné sekce Nabízíme společné zamýšlení nad rodinami, s nimiž se...

Otevřený supervizní seminář – párová a rodinná sekce

Párová a rodinná sekce ČSPAP  zve na Otevřený supervizní  seminář své řádné a hostující členy, kolegy pracující s páry a rodinami. Semináře se konají každé...