Otevřený klinický supervizní seminář

Otevřený klinický supervizní seminář

7. 2. 2022 ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ – projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené Doc. MUDr. Václavem Mikotou,...

Teorie I. – Základní psychoanalytická teorie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od března 2021 do června 2022 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Otevřený klinický supervizní seminář – dětská sekce

21.2.2022 Dětská sekce ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ své řádné a hostující členy, kolegy z oborů dětské psychiatrie, psychologie a odborníky ze spřízněných profesí....

5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Termín: 1. – 3. 4. 2022 Téma: Skupina a sen Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2 Práce se sny ve skupině Jak pracovat se sny...

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie

Během roku 2021 otevíráme novou výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Denisou Schückovou. S ohledem na epidemiologickou situaci začne skupina buď presenčně nebo online. Předpokládaný začátek – podzim...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové sekce, kteří splnili podmínky pro vstup do supervize v rámci Pravidel...