Přátelské setkání členů ČSPAP

Přátelské setkání členů ČSPAP

Termín: 9. prosince 2022 od 19.00 hod. Lajka, U akademie 11, Praha 7 Vážené a milé hostující i řádné členky a členové, sděluji a některým...

Otevřený klinický supervizní seminář

pozor změna v prosinci 12. 12. ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ – projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené Doc....

Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 12.12.2022 Kazuistika: bude oznámeno Komentář: bude oznámeno Sekce: individuální Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Vzdělávacím a kulturním středisku židovské obce,...

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2022 do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Teorie II. – Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne v 10 blocích obvykle 2. sobotu v měsíci od ledna do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z...

Klinický supervizní seminář – dětská sekce

16.1.2023 Dětská sekce ČSPAP zve na KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ své řádné a hostující členy, kolegy z oborů dětské psychiatrie, psychologie a odborníky ze spřízněných profesí. Seminář...

Otevřený supervizní seminář – párová a rodinná sekce

Párová a rodinná sekce ČSPAP  zve na Otevřený supervizní  seminář své řádné a hostující členy, kolegy pracující s páry a rodinami. Semináře se konají každé...

Psychoanalytická párová a rodinná terapie

 IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii  ČSPAP  zajišťují výcvikový kurz Psychoanalytická párová a rodinná terapie psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům...

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie

Během roku 2022 otevíráme novou výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Denisou Schückovou. S ohledem na epidemiologickou situaci začne skupina buď presenčně nebo online. Předpokládaný začátek – podzim...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové sekce, kteří splnili podmínky pro vstup do supervize v rámci Pravidel...