Nová intervizní skupina

Vážené kolegyně a kolegové,
zakládáme novou intervizní skupinu. Budeme se setkávat každé první úterý v měsíci od 17 hodin v Přemyslovské 29, Praha 3.
Skupina bude probíhat formou intervizního semináře s jedním nebo dvěma supervizory. Máte-li zájem přemýšlet o klientech s použitím znalostí z psychoanalytické psychoterapie, psychoanalýzy a zapojit se do společné práce nad kazuistickými případy párovými, rodinnými a individuálními, napište mi pro další informace na: pavla.sokalska()seznam.cz.