Teorie I. – Základní psychoanalytická teorie

Teorie I. – Základní psychoanalytická teorie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od března 2021 do června 2022 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 13.6.2022 Kazuistika: Mgr. Petr Sakař, PhD. Komentář: MUDr. Mária Vrbová Téma: „Leon“ Sekce: dětská Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Vzdělávacím...

Nová intervizní skupina

Vážené kolegyně a kolegové, zakládáme novou intervizní skupinu. Budeme se setkávat každé první úterý v měsíci od 17 hodin v Přemyslovské 29, Praha 3. Skupina...

Supervizní skupina s Morrisem Nitsunem

Skupinová supervize s Dr. Morrisem Nitsunem (pro členy ČSPAP) Skupinovým terapeutům v pokročilé fázi výcviku/s dokončeným výcvikem nabízíme od ledna 2022 jedinečnou možnost připojit se k supervizní skupině pod...

Nabídka supervize

Nabídka supervize Jsme skupina individuálně pracujících psychoanalytických psychoterapeutů scházejících se jednou měsíčně na supervizi. V průběhu let naše řady prořídly, a proto bychom mezi sebou...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové sekce, kteří splnili podmínky pro vstup do supervize v rámci Pravidel...

Supervize

Tréninkový výbor individuálni sekce odsouhlasil možnost dokončení supervizí podle starých pravidel (v případě vstupu kandidáta do výcviku v době jejich platnosti) s okamžitou a limitovanou účinností...

Kolokviální práce

TVIS (terapeutický výcvik individuální sekce) doporučuje kandidátům ČSPAP, kteří píší kolokviální práci, její zpracování konzultovat s tutorem – libovolně zvoleným tréninkovým terapeutem individuální sekce.