Seminář psychoanalytického myšlení

Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 9.10.2023 Kazuistika: PhDr. Zuzana Kráčmarová-Turáková Komentář: Mgr. Lucie Lucká Sekce: rodinná a párová Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Vzdělávacím a...

Teorie II. – Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne v 10 blocích obvykle 2. sobotu v měsíci od ledna do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z...

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2022 do prosince 2023 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Výcvik v Transference Focused Psychotherapy – výzva pro zájemce

Výcvik v Transference Focused Psychotherapy – výzva pro zájemce Pracovní skupina pro TFP při České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii navazuje na předchozí aktivity (viz Revue pro...

Nebát se začít pracovat s rodinami… právě teď

NEBÁT SE ZAČÍT S RODINNOU TERAPIÍ… PRÁVĚ TEĎ Otevřený supervizní seminář rodinné terapie párové a rodinné sekce Nabízíme společné zamýšlení nad rodinami, s nimiž se...

Nová intervizní skupina

Vážené kolegyně a kolegové, zakládáme novou intervizní skupinu. Budeme se setkávat každé první úterý v měsíci od 17 hodin v Přemyslovské 29, Praha 3. Skupina...

Supervizní skupina s Morrisem Nitsunem

Skupinová supervize s Dr. Morrisem Nitsunem (pro členy ČSPAP) Skupinovým terapeutům v pokročilé fázi výcviku/s dokončeným výcvikem nabízíme od ledna 2022 jedinečnou možnost připojit se k supervizní skupině pod...

Nabídka supervize

Nabídka supervize Jsme skupina individuálně pracujících psychoanalytických psychoterapeutů scházejících se jednou měsíčně na supervizi. V průběhu let naše řady prořídly, a proto bychom mezi sebou...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové sekce, kteří splnili podmínky pro vstup do supervize v rámci Pravidel...

Supervize

Tréninkový výbor individuálni sekce odsouhlasil možnost dokončení supervizí podle starých pravidel (v případě vstupu kandidáta do výcviku v době jejich platnosti) s okamžitou a limitovanou účinností...