Přátelské setkání členů ČSPAP

Termín: 19. 5. 2023 od 19.00 hod.

Vážení všichni členové ČSPAP,

s radostí oznamuji, že členové ČSPAP – hostující i řádní – budeme mít příležitost opět se setkat v přátelském a družném duchu, jak už je naším dobrým zvykem.
A to v pátek 19. května 2023 na našem osvědčeném místě, Pivovar Lajka v Praze 7, U akademie 11.
Schůze řádných členů proběhne od 17:30, při níž si zvolíme nový koordinační výbor naší Společnosti.
Přátelské setkání všech se uskuteční po schůzi řádných členů ČSPAP (od 19:00).
Přijďte se poznat a možná i trochu rozptýlit pěnu všedních dnů.

Za koordinační výbor ČSPAP Vás všechny srdečně zve
Lucie Lucká,
dosluhující koordinátor ČSPAP