Seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy

pořádá Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu - časopis ČSPAP

Termín: 20. 10. 2023

Redakční rada Revue – časopisu ČSPAP Vás zve na seminář

„Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy“

Rozprava nad texty

V semináři autoři článků představí jednotlivé historické postavy československé psychoanalýzy. Rozpravu zahájí autoři a publikum se k nim může postupně přidat – poukázat na nějakou část textu, vyslovit svoji poznámku, úvahu nebo otázku. Věříme, že se nám tak podaří tyto významné osobnosti naší historie oživit a zpřítomnit.

V semináři se seznámíme s Emanuelem Windholzem (M. Šebek), Otakarem Kučerou (D. Holub) a Ladislavem Haasem (E. Rys).

Seminář je určen nejen odborníkům z pomáhajících profesí, ale všem, které zajímají počátky psychoanalýzy u nás.

Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů.

Program – pátek 20. 10. 2023

13.30 – 14.00    Registrace
14.00 – 14.10    Úvodní slovo
14.10 – 15.40    Michael Šebek: Emanuel Windholz
15.40 – 16.00    Přestávka
16.00 – 17.30    David Holub: Otakar Kučera
17.30 – 17.50    Přestávka
17.50 – 19.20    Eduard Rys: Ladislav Haas
19.20 – 20.00    Diskusní panel a závěr

Podrobnosti o programu najdete v odkazu na leták Informace a program níže.

Poplatky

Plná cena do 15. září 2023 950 Kč
od 16. září 2023 1 200 Kč
Studenti VŠ (denního studia do 26 let) 750 Kč

Poplatek zahrnuje účast na celém programu a lehké občerstvení.

Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 15. 9. 2023  200 Kč
do 5. 10. 2023  300 Kč
od 6. 10. 2023  100 % úhrady

Účastníci semináře si mohou Revue o historii 2022/1-2 zakoupit za sníženou cenu 450 Kč, a to buď v rámci online přihlášky anebo na místě. Doporučujeme Vám, abyste si diskutované články předem přečetli.
Obsah celého čísla najdete zde.

Organizační sekretář: Tomáš Kufa – seminar.revue()cspap.cz

Těšíme se na setkání s Vámi
Redakční rada Revue