Haim Weinberg

Rozhovor Magdy Kolínské Singerové v Psychoanalýze dnes

Haim Weinberg – rozhovor Magdy Kolínské Singerové

Rozhovor s Haimem Weinbergem, izraelským psychoanalytikem a skupinovým analytikem, který se zabývá skupinami a psychoterapií online již od devadesátých let dvacátého století. V roce 2014 napsal knihu The Paradox of Internet Groups: Alone in the Virtual Presence of Others (Paradox internetových skupin: Sám ve vitruální přítomnosti druhých, název přelož.), která shrnuje poznatky zejména o skupinové dynamice emailových online fór. Minulý rok pak vydal spolu s A. Rolnickem knihu Theory and Practice of Online Therapy (Teorie a praxe online terapie, název přelož.), která je již přímo zaměřená na psychoterapii přes internet a skupinovou terapii online s videem, tato publikace se snad zanedlouho objeví v českém překladu.

Jaká jsou specifika skupinové terapie v online prostoru? Může se rozvíjet skupinová dynamika ve skupině několika set lidí, kteří se setkají na tématicky zaměřeném online fóru? Jaké jsou přesahy online prostoru a komunikace do psychoterapeutických a skupinových procesů?

Rozhovor byl pořízen na podzim 2018, téma se nicméně v posledních měsících značně aktualizovalo a nabylo významu zřejmě i pro ty z nás, které by dříve představa psychoterapie přes internet spíše odrazovala.

Rozhovor si můžete přečíst v internetovém časopise Psychoanalýza dnes.