I. zima (1999)

Destruktivita a narcismus

I. zima — Destruktivita a narcismus

Editorial >> David Holub 2
Původní práce
Jak ohrožuje výkon profese analytikovu narcistickou rovnováhu? Václav Mikota 4
Psychoanalytické interview a jeho přenosové a protipřenosové aspekty Marie Hošková 10
Sigmund Freud a teorie objektních vztahů Michael Šebek 12
7. psychoanalyticko- psychoterapeutické sympozium v Opočně
Destruktivní aspekty závisti Jana Kocourková 18
Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy Slavoj Titl 23
Úvahy, myšlenky, komentáře
Adolescence jako narcistická krize Jan Šikl 29
Recenze
Otto Fenichel: 119 Rundbriefe Michael Šebek 34
Erik H. Erickson: Životní cyklus rozšířený a dokončený Petr Junek 36
Informace
Zpráva o dění v ČSPAP od července do září 1999 Luděk Vrba 37
Zpráva o dění ve skupinové sekci ČSPAP (7-9/1999) Luděk Vrba 38
Zpráva o aktivitách dětské sekce ČSPAP Marie Kopřivová, Ivana Růžičková 38
Zpráva individuální sekce ČSPAP Václav Buriánek 39
Oznámení Institutu psychoanalytické psychoterapie ČSPAP Petr Junek 40