I. léto (1999)

Identita

I. léto — Identita

Obsah letního čísla 1999 (I/1)

Editorial >> David Holub 2
Úvodní slovo Luděk Vrba 3
Referáty z konference o identitě
Identita v posttotalitní realitě Michael Šebek 4
Posttotalitní identita: vnitřní totalitní objekty v posttotalitní realitě Michael Šebek 5
Taedium identitatis, aneb přemýšlení o nevědomých obranných funkcích identity Miroslav Borecký 8
Následky nacionálně-socialistické minulosti pro utváření identity dalších generací v Německu W. Bohleber 15
Identita a některé její psychoanalytické významy R. D. Hinshelwood 25
Původní klinické práce
Perverzní přenosy Michael Šebek 35
Ženy a perverze Miroslav Petržela 40
Recenze
Patrick Casement: Hledání a objevování, jak se učit v psychoanalýze od pacienta Michael Šebek 50
Informace
Zpráva o dění v ČSPAP za 1. pololetí 1999 Luděk Vrba 60
Zpráva o dění ve skupinové sekci za 1. pololetí 1999 Luděk Vrba 61
Zpráva o činnosti dětské sekce Marie Kopřivová, Ivana Růžičková 62
Zpráva z pracovní cesty do Luxemburgu Luděk Vrba 63
Oznámení Institutu psychoanalytické psychoterapie ČSPAP Petr Junek 64
Nabídka workshopů, konferencí, pracovních setkání 67
Nabídka nejnovější literatury s psychoanalytickým zaměřením 68
Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie na Internetu 69