IV. Zima (2002)

Psychoanalytická párová a rodinná terapie

IV. Zima — Psychoanalytická párová a rodinná terapie

PSYCHOANALYTICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIE

Editorial >> Slavoj Titl 2
Úvod Slavoj Titl, Jaromír Teichman 4
Překladové práce
Psychoanalýza rodiny a páru Isidoro Berenstein 11
Původní články
O moci subjektivity v procesu (nejen analytické) psychoterapie s důsledky pro terapii párovou a rodinnou Vratislav Strnad 23
Párová terapie a moderní psychoanalýza (kazuistická studie) Václav Mikota 41
Terapeutická hypotéza a intervence v párové a rodinné terapii Slavoj Titl 51
Párová kazuistika (návštěva matky a přistání v realitě) Lucie Lucká 63
Recenze
P. Mollon, G. Music, E. Ricky, J. Segal, J. Borossa: Témata psychoanalýzy Alena Plháková 71
Alice Millerová: Opomíjený klíč Ladislav Grygar 72
Oznámení 75
Zpráva z konference v Lotyšské Rize Alena Plháková 76