III. Léto (2001)

Skupinová analýza

III. Léto — Skupinová analýza

Obsah letního čísla 2001 (III/1)

Úvod
Editorial >> Václav Buriánek 2
Referáty z 1. konference o skupinové analýze v Praze, duben 2001
Historie výcviku ve skupinové analýze v Česku Helena Klímová, Luděk Vrba 7
Prezentace Institutu pro skupinovou analýzu, Kodaň – a několik úvah o vývoji identity organizace v návaznosti na její okolí Hanne Larsson 11
O destruktivních a kreativních silách ve školicí skupině Marie-Ange Wagtmann 15
Úvahy o supervizi skupinového analytického tréninkového programu Thor Friis 18
O výcvikové skupinové analýze Malcolm Pines 24
Uplatnění skupinové analýzy Maria Rohde 32
Překladové práce
Pryč z chaosu: Kreativní a destruktivní vztahy Irene Bloomfield 40
Obrana a zvládání – „Outsider“ ve skupině Rudolf Balmer 46
Souvislosti skupinové analýzy Malcolm Pines 52
Tvorba příběhu o sobě Jason Maratos 59
Několikero zamyšlení nad demokracií a skupinovou analýzou Kevin Power 65
Recenze
Christa Rhode – Dachser: Das Borderline-Syndrom Lenka Drápalová 71
The Psyche and the Social World: Developments in Group-Analytic Theory Ladislav Grygar 72