Adolf Hitler očima americké tajné služby

Informace

Autor Walter C. Langer
Vydal Svoboda Servis (2003), 151 stran

Anotace

Tato práce byla napsána v průběhu druhé světové války, na objednávku OSS (Office of Strategic Servises), organizace, která se později stala základem pro ustavení CIA. Je to dobový příspěvek ke snaze o pochopení nacismu prostřednictvím psychoanalýzy hlavního představitele hnutí Adolfa Hitlera, pochopení základů jeho neuvěřitelné podmanivosti a vlivu, jaký měl na německý národ.

překlad: Martin Paur

Obsah:
Úvod (Mgr. Martin Paur)
Psychoanalýza osobnosti Adolfa Hitlera, život a legenda
Předmluva
Čemu věří a za koho se považuje
Jak ho zná německý národ
Jak ho vidí jeho spolupracovníci
Hitlerův původ, předpoklady sebeuvědomění
Hitler – psychoanalýza a rekonstrukce
Hitlerovo pravděpodobné chování v budoucnosti
Výběrová bibliografie
Doslov (PhDr. Martin Mahler)