Rozdělené Self

Informace

Autor Ronald David Lang
Vydal Psychoanalytické nakl. Praha (2000), 228 stran

Anotace

Existenciální studie o duševním zdraví a nemoci

překlad: Margita Bartošová z originálu Divided Self

Obsah:
Předmluva k původnímu vydání
Předmluva k vydání v edici Pelican
Poděkování

Část 1
1. Existenciálněfenomenologické základy vědy o člověku
2. Existenciálněfenomenologické základy porozumění psychóze
3. Ontologická nejistota

Část 2
4. Ztělesněné a neztělesněné Self
5. Vnitřní Self ve schizoidním stavu
6. Systém falešného Self
7. Vědomí sebe
8. Petr

Část 3
9. Psychotické vývoje
10. Self a falešné Self jedné schizofreničky
11. Duch zaplevelené zahrady: případ chronické schizofreničky

Literatura

Rejstřík