Dětství je drama

Informace

Autor Alice Millerová
Vydal Lidové noviny (1998), 89 stran

Anotace

Hledání cesty k pravému já.

Autorka knihy, známá švýcarská psychoanalytička, se od r. 1980 věnuje především problematice dětství. V této tenké, srozumitelně a čtivě napsané knize se zabývá důsledky necitlivé výchovy na život člověka, jeho iracionálním chováním a destruktivitou, které plynou z dávno zapomenutých nebo nepřiznaných dětských traumat. Hledá cesty, jak traumatům předcházet a také jak se těchto problémů zbavit: znovu a do hloubky si připustit vytěsněné pocity, do důsledků je prožít a v nové situaci je vědomě přijmout a zpracovat.

překlad: Alena Bláhová z originálu Das drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahrem Selbst

Obsah:
I. DRAMA DĚTSTVÍ A JAK JSME SE STALI PSYCHOTERAPEUTY
Všechno raději než pravdu
Chudák nadané dítě
Ztracený světt pocitů
Hledání pravého Já
Situace psychoterapeuta
Zlatý mozek

II. DEPRESE A GRANDIOZITA – DVĚ FORMY POPŘENÍ
Osudy dětských potřeb
Zdravý vývoj
Porucha
Iluze lásky
Grandiozita jako sebeklam
Deprese jako opak grandiozity
Deprese jako popření vlastního Já
Depresívní fáze v průběhu terapie
Signálni funkce deprese
“Převálcovat se”
“Otěhotnět” silnými emocemi
Střet s rodiči
Vnitřní vězení
Sociální aspekt deprese
Pověst o Narcisovi

III. ĎÁBELSKÝ KRUH POHRDÁNÍ
Pokořování dítěte, pohrdání slabšími a jak je to dál.
Příklady z běžného života
Pohrdání v zrcadle terapie
Narušená artikulace pravého Já v nutkavém opakování
Pohrdáni v perverzi a nutkavé neuróze
“Zkaženost” v dětském světě Hermanna Hesseho jako příklad konkrétního “zla”
Matka prvních let života jako médium společnosti
Osamělost pohrdajícího
Osvobozeni od pohrdání