Ovlivňování a autonomie v psychoanalýze

Informace

Autor Stephen A. Mitchell
Vydal Triton (2002), 292 stran

Anotace

Stephen A. Mitchell stál vždy v popředí mohutného paradigmatického posunu v současné psychoanalýze od tradičního jednoosobnostního modelu k dvouosobnostnímu interaktivnímu a vztahovému modelu. V knize Ovlivňování a autonomie v psychoanalýze poskytuje kritický, komparativní rámec pro probádání širokého spektra pojmů a koncepcí, jež byly nově vytvořeny k pochopení interaktivních procesů probíhajících mezi analyzandem a analytikem. Připomíná rozsáhlou tradici kleiniánské teorie a interpersonální psychoanalýzy i teorii objektních vztahů a progresivní freudiánské myšlenky, a do hloubky se zabývá terapeutickým působením v psychoanalýze, anachronickými ideály, jako jsou anonymita a neutralita, povahou analytického poznání a otázkami autority, a nakonec i problémy pohlaví a sexuální orientace v postmoderní době. Své úvahy předkládá pro něj typickou jasnou formou bez nadbytečného používání odborného žargonu. Jeho kniha je proto přitažlivá nejen pro analytiky, kteří pracují v klinické praxi a mají různé odborné zázemí a různé zkušenosti, ale rovněž pro čtenáře z řad laické veřejnosti, kteří se zajímají o to, jakých úspěchů moderní psychoanalýza dosáhla, i o to, které úkoly před ní ještě stojí. Stephen A. Mitchell, Ph.D. byl zakladatelem časopisu Psychoanalytic Dialogues: A Journal of Relational Perspectives. Pracoval jako výcvikový a supervizní analytik v Institutu Williama Alansona Whitea a jako supervizor a člen fakulty Newyorské univerzity v programu pro postdoktorandy zabývající se psychoterapií a psychoanalýzou. Mezi jeho poslední knihy patří Hope and Dread in Psychoanalysis (1993) a Freud and Beyond (1995, spoluautorka Margaret Blacková; česky Freud a po Freudovi, Triton, 1999).

překlad: Lenka Smetanová z originálu Influence and Autonomy in Psychoanalysis

Obsah:
Úvod: Interakce a otázka techniky
1. Úvod: Od hereze k reformaci
2. Nová podoba terapie
3. Interakce v interpersonální tradici
4. Interakce v kleinovské tradici
5. Různé podoby interakce
6. Záměry analytika
7. Znalosti a autorita analytika
8. Pohlavní příslušnost a sexuální orientace v postmoderní době: zmatek v klinické praxi
Epilog: Směrem k osobní syntéze

Poznámky
Odkazy
Rejstřík