Fanatismus

Informace

Autor Günter Hole
Vydal Portál (1998), 147 stran

Anotace

V druhé polovině našeho století zaznamenávají odborníci nárůst agresivity a násilí v lidském jednání, který bývá často spojován s označením fanatismus.
Profesor Günter Hole chápe tento jev jako sklon k extrému, jehož psychologické kořeny nachází překvapivě v oblasti ideálů a ve schopnosti lidské psychiky nadchnout se pro etické hodnoty a vysoké cíle, jimž je člověk ochoten obětovat cokoliv. Nezřídka pak dochází k tzv. “luciferiánskému pádu” – k poklesu od ideálů k tyranii a nerespektování práv druhého člověka. Čtenář v knize najde fundovanou analýzu opírající se o učení Le Bona, Freuda, Kretschmera, Fromma, Canettiho a dalších, která je však zároveň poutavě čtivá díky mnoha příkladům náboženského a politického fanatismu z historie i současnosti. Závěrečné kapitoly obsahují praktické závěry, jaký postoj lze vůči fanatismu kolem nás zaujmout a jak mu lze předcházet.