Erich Fromm

Informace

Autor Rainer Funk
Vydal Lidové noviny (1994), 139 stran

Anotace

Zasvěcený výklad vývoje osobnosti E. Fromma od rodinných tradic ortodoxního židovství po dráhu vědeckou, včetně vlivů freudovské psychoanalýzy, frankfurtské školy, křesťanské mystiky a buddhismu, ústících v originální humanistickou psychologii.

překlad: Vlastislava Žihlová z originálu Erich Fromm: Zu Leben und Werk

Obsah:
Úvod: Z cizího světa k domovu
Zažité zkušenosti předků: Rodina a dětství
Hledání humanistického židovství:
Mládí a židovští učitelé
Od talmudistické k psychoanalytické duševní zkušenosti: Léta do emigrace 1933
Výzkum nevědomí společnosti: Analytická sociální psychologie a charakterologie
Revize psychoanalýzy a vize nové společnosti:
40 let v USA a v Mexiku
Humanismus jako lidské sebepoznání:
Naplněný život
Poznámky
Přehled životních dat
Svědectví

Bibliografie 1. Díla Ericha Fromma
2. České překlady Frommových děl
3. Díla o Erichu Frommovi
Jmenný rejstřík
0 autorovi
Poznámka k překladu