Freud

Informace

Autor Anthony Storr
Vydal Argo (1996), 159 stran

Anotace

Životopis Sigmunda Freuda.

překlad: Jiří Míka z originálu Freud

Obsah:
Poděkování
1) Život a osobnost
2) Od traumatu k fantazii
3) Zkoumání minulosti
Oidipovský komplex
Dětská amnezie
Období latence
4) Volné asociace, sny a přenos
Volné asociace
Sny
Přenos
5) Ego, superego a id
Struktura psychických mechanismů
Agrese
Pud smrti
6) Agrese, deprese a paranoia
7) Vtipy a Psychopatologie všedního života
8) Umění a literatura
9) Kultura a náboženství
10) Freud jako terapeut
Freudovy vlastní případy
11) Psychoanalýza dnes
Freud
12) Přitažlivost psychoanalýzy
Literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík