Jak mluví tělo

Informace

Autor Francess La Bare
Vydal Triton (2004), 304 stran

Anotace

Neverbální chování v klinické praxi

V knize „Jak mluví tělo“ se Frances La Barre zabývá navýsost důležitým, a přitom dlouhodobě zanedbávaným problémem jednoty mysli a těla v analytickém prostředí. Do středu pozornosti klade sílu nonverbálního vyjádření pocitů a myšlenek prostřednictvím jednání a chování jak pacientů, tak analytiků. Smyslem je upozornit analytické terapeuty na význam jemné „choreografické“ souhry mezi pacientem a jeho lékařem. Její četba změní náš pohled na tělesné projevy vlastní i druhých lidí. Nakolik jsou tyto projevy, nevědomá gesta, postoje či výraz tváře ignorovány a nakolik přijímány? Jaký smysl je jim přisuzován v dostupné literatuře i terapeutické praxi? Zájem autorky se dotýká i těchto témat a to už samo o sobě představuje cenný příspěvek k formování našich představ o neverbální komunikaci.

překlad: Jiří Papušek z originálu On Moving and Being Moved. Nonverbal behavior in Clinical Practice

More detailed review here.

Obsah:
Poděkování
Předmluva

Část I
Choreografie konverzace
Kapitola 1 – Jazyk a neverbální chování
Kapitola 2 – Mluvení a jednání
Kapitola 3 – Naladění
Kapitola 4 – Temperament, intrakce a self

Část II
Psychoanalytická teorie: Příprava neviditelné scény
Kapitola 5 – Tělo
Kapitola 6 – Interakce: Pacientovo jednání
Kapitola 7 – Interakce: Analytikovo jednání

Část III
Logika jednání: Studie z neverbálního chování
Kapitola 8 – Pozice vnitřně daného významu
Kapitola 9 – Kulturní škola
Kapitola 10 – Škola praktické analýzy
Kapitola 11 – Směrem ke komplementaritě

Část IV
Logika jednání v klinickém prostředí
Kapitola 12 – Shodování a střetávání temperamentů
Kapitola 13 – „Pud“ jako aspekt interakce
Kapitola 14 – Tělesný postoj a protipřenosová zkušenost
Kapitola 15 – Interaktivní efekt a význam rytmu řeči

Závěr
Literatura
Rejstřík