Psychoanalýza

Informace

Autor Daniel Lagache
Vydal Sofa (1996), 127 stran

Anotace

Slovo psychoanalýza sa často používa vo veľmi všeobecnom a neurčitom zmysle. Týmto termínom možno vhodne označiť iba metódy skúmania a liečby a z nich vyplývajúce teórie, ktorých autorom je Sigmund Freud. S. Freud podal viacero definícií psychoanalýzy. Najprv použil termín analýza, resp. hypnotická analýza vo svojom prvom článku Obranné psychoneurózy, 1894. Iba neskôr uviedol termín psychoanalýza v článku o etiológii neuróz, publikovanom vo francúzštine. V sedemnástich kapitolách nám D. Lagache ponúka možnosť pochopiť miesto a význam psychoanalýzy v každodennom živote. Daniel Lagache je profesorom na Sorbone, prezident Francúzskej psychoanalytickej spoločnosti.

překlad: Mária Kováčová z originálu La psychanalyse