Kreativita a perverze

Informace

Autor Janine Chasseguet-Smirgelová
Vydal Portál (2001), 198 stran

Anotace

Psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality

Co je perverze a jaký má vztah k významné oblasti lidské kreativity?
Za někdy pitoreskními podobami sexuálního chování poměrně malého počtu lidí nachází autorka podstatnou dimenzi psychiky každého z nás. člověka provází věčné pokušení překračovat úzké limity své vlastní podmíněnosti, nahradit realitu takovým světem, ve kterém je vše možné. Autorka ve své práci harmonicky integruje klasickou psychoanalýzu s novějšími směry a školami psychoanalytického myšlení. Své myšlenky demonstruje na četných příkladech z literatury, kinematografie či klinického materiálu.

překlad: Jan a Kristina Černí z originálu Creativity and Perversion

Obsah:
Poděkování
Předmluva (Otto Kernberg)
KAPITOLA 1 – Perverze a univerzální zákon
KAPITOLA 2 – Tři luciferské postavy jako příklad
KAPlTOLA 3 – Narcismus a perverze
KAPITOLA 4 – Nové čtení Malého Hanse
KAPlTOLA 5 – Nový výklad vlčího muže
KAPITOLA 6 – Narcismus a psychologie skupiny
KAPITOLA 7 – Psychoanalytická studie “falše”
KAPITOLA 8 – Úvahy o fetišismu
KAPITOLA 9 – Estetično, tvorba a perverze
KAPITOLA 10 – Konstrukce v analýze a psychická konstrukce
KAPITOLA 11 – Terapeutická aliance a “perverzní” pacienti
KAPITOLA 12 – Úvahy o “perverzním” způsobu myšlení
KAPlTOLA 13 – Klinický případ: Rrose Sélavy
KAPITOLA 14 – Metapsychologická studie o perverzích
Poznámky o zdrojích textu