Neurotická osobnost naší doby

Informace

Autor Karen Horneyová
Vydal Portál (2007), 184 stran

Anotace

Renomovaná autorka se zabývá základní strukturou neurotických poruch v kontextu jejich kulturní podmíněnosti. Zamýšlí se nad tématy jako je neurotická potřeba zalíbit se, pocity viny a touha po moci, slávě a vlastnění. Karen Horney se domnívá, že základní konflikt, se kterým se setkáváme u neurotické osobnosti v dané kultuře odpovídá způsobu života, charakteristickému pro tuto kulturu. Kniha je určena zájemcům o psychologii, psychoterapii a psychoanalýzu.

překlad: Ivo Müller z originálu The Neurotic Personality of our Time

Obsah:
Úvod

KAPITOLA 1
Kulturní a psychologické důsledky neuróz
KAPITOLA 2
Důvody proč hovořit o „neurotické osobnosti naší doby“
KAPITOLA 3
Úzkost
KAPITOLA 4
Úzkost a hostilita
KAPITOLA 5
Základní struktura neuróz
KAPITOLA 6
Neurotická potřeba citové náklonnosti
KAPITOLA 7
Další vlastnosti neurotické potřeby citové náklonnosti
KAPITOLA 8
Získávání citové náklonnosti a citlivost k odmítnutí
KAPITOLA 9
Úloha sexuality při neurotické potřebě citové náklonnosti
KAPITOLA 10
Touha po moci, společenském postavení a majetku
KAPITOLA 11
Neurotická soutěživost
KAPITOLA 12
Odstoupení ze soutěže
KAPITOLA 13
Neurotické pocity viny
KAPITOLA 14
Význam neurotického utrpení (problém masochismu)
KAPITOLA 15
Kultura a neuróza