Magické roky

Informace

Autor Selma H. Fraibergová
Vydal Triton (2002), 272 stran

Anotace

Jak pochopit a řešit problémy raného dětství

V raném věku jsou všechny děti malými čaroději, tvrdí americká dětská psychoanalytička Selma H. Fraibergová. Autorka ve své práci vychází z teorií uznávaných psychoanalytiků jako jsou například Anna Freudová, René Spitz, Heinz Hartman či Ernst Kris. V prvních letech svého života jsme všichni obdařeni magickým myšlením, věříme, že naše myšlenky se mohou stát skutečnými. Na naše dětství se však těžko rozpomínáme a proto jsme jen velmi omezeně schopni porozumět dětskému nazírání na svět. Pro rodiče a odborníky se kniha Magické roky stává výborným průvodcem první fází života dítěte. V jednotlivých kapitolách je popsán vývoj dítěte od narození až do pěti let. Autorka s odborným zaujetím popisuje a vysvětluje každodenní situace a problémy s tím související. S jasným nadhledem a citlivou vnímavostí pomáhá porozumět dětskému světu, strachům a úzkostem, které v něm sídlí. Snaží se odpovídat na otázky týkající se krmení, sexuální výchovy a tréninku na toaletu. Umožňuje nahlédnout do světa dětské fantazie, představivosti a svědomí. Krok po kroku sledujeme vývoj dítěte a jeho pomalý přechod od magického světa k objektivnímu. Selma Fraibergová vychází ze své mnohaleté praxe dětského psychologa, proto strukturu knihy tvoří souhrn praktických témat, které rodiče zajímají nejčastěji. Dozvídáme se, jak překonávat u dítěte strach, jak se chovat, když dítě prochází oidipovskou fází vývoje, jak mu pomoci upevnit pohlavní identitu či získat hodnotový systém. Mnohá doporučení, která kniha poskytuje, pomáhají rodičům předcházet neurotickému vývoji osobnosti. Kniha je cenná nejen pro rodiče, pedagogy a psychology, ale vzhledem k své srozumitelnosti I pro širší veřejnost. (Zdroj: www.triton-books.cz)

překlad: Lenka Smetanová z originálu The Magic Years—Understanding & Handling the Problems of Early Childhood

We must remember when we speak of the “negativism” of the toddler that this is also the child who is intoxicated with the discoveries of the second year, a joyful child who is firmly bound to his parents and his new-found world through ties of love. The so-called negativism is one of the aspects of this development, but under ordinary circumstances it does not become anarchy. It’s a kind of declaration of independence, but there is no intention to unseat the government.”
“The two year old…loves, deeply, tenderly, extravagantly and he holds the love of his parents more dearly than anything in the world…. He wants to be good in order to earn their love and approval; he wants to be good so that he can love himself. (This is what we mean, later, by self-esteem.)”
“For the child whose impulsiveness is indulged, who retains his primitive-discharge mechanisms, is not only an ill-behaved child but a child whose intellectual development is slowed down. No matter how well he is endowed intellectually, if direct action and immediate gratification are the guiding principles of his behavior, there will be less incentive to develop the higher mental processes, to reason, to employ the imagination creatively…”
“There must be a solemn and terrible aloneness that comes over the child as he takes those first independent steps. All this is lost to memory and we can only reconstruct it through analogies in later life….To the child who takes his first steps and finds himself walking alone, this moment must bring the first sharp sense of the uniqueness and separateness of his body and his person, the discovery of the solitary self.
(Source: quotations from The Magic Years (1959) on www.bartleby.com)
pozn.:
doslov: Jana Kocourková