Neuróza a lidský růst — zápas o seberealizaci

Informace

Autor Karen Horneyová
Vydal Triton (2000), 343 stran

Anotace

Publikace je pro čtenáře příležitostí k objevení obrovského příspěvku jak k myšlenkám psychoanalýzy, tak i k diskusi o lidské situaci obecně. V knize se autorka, jedna z nejoriginálnějších postav působících na poli psychoanalýzy, zabývá neurotickým procesem jakožto zvláštní formou lidského vývoje, která je opakem zdravého růstu. Popisuje jednotlivá stadia tohoto vývoje, neurotické nároky, tyranii vnitřních diktátů a neurotická řešení zmírňující tenzi, která vzniká následkem konfliktů. Tyto konflikty vznikají z rozporů mezi postoji dominance, sebezapírání, závislosti či rezignace. Autorka v knize dále popisuje svou vyzrálou teorii charakteru.

překlad: Kateřina Klapuchová z originálu Neurosis and human growth

Obsah:
Poděkování
Předmluva (Americký institut pro psychoanalýzu)
Úvod
Morální principy evoluce
1. Honba za slávou
2. Neurotické nároky
3. Tyranie “měl bych”
4. Neurotická pýcha
5. Sebenenávist a sebepohrdání
6. Odcizení od “já”
7. Obecná opatření ke zmírnění napětí
8. Expanzivní řešení: touha po zvládání života
9. Sebezapírající řešení: touha po lásce
10. Chorobná závislost
11. Rezignace: přitažlivost svobody
12. Neurotické poruchy v mezilidských vztazích
13. Neurotické poruchy při práci
14. Cesta psychoanalytické terapie
15. Teoretické úvahy
16. Literatura
17. Rejstřík