Psychopatologie všedního života

Informace

Autor Sigmund Freud
Vydal Psychoanalytické nakl. Praha (1996), 269 stran

Anotace

O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu

Název originálu: Zur Psychopathologie des Alltagslebens

Anotace:
Čtvrtý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda.

Obsah:
1. Zapomínání vlastních jmen
2. Zapomínání cizích slov
3. Zapomínání jmen a sledů slov
4. Vzpomínky krycí a z dětství
5. Přeřeknutí
6. Chybné čtení a přepsání
a) Chybné čtení
b) Přepsání
7. Zapomínání dojmů a předsevzetí
a) Zapomínání dojmů a znalostí
b) Zapomínání předsevzetí
8. Přehmátnutí
9. Příznaková a náhodná jednání
10. Omyly
11. Chybné výkony kombinované
12. Determinismus – víra v náhodu a pověra – hlediska