Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie

Informace

Autor Jan Poněšický
Vydal Triton (1999), 207 stran

Anotace

Hlubinně-psychologický pohled na strukturu a dynamiku psychogenních poruch

Kniha systematicky, jasně a stručně pracovává poznatky z této oblasti. Rozebírá problém neuróz a jejich léčení, dynamiky a struktury psychosomatických onemocnění, časných vývojových poruch a jejich léčby a psychoterapií těchto onemocnění.

Obsah:
PŘEDMLUVA

ÚVOD: OSOBNOST A JEJÍ IDENTITA

I. NEURÓZY A JEJICH LÉČBA
1. Úzkost a úzkostná neuróza (teorie a klinický význam úzkosti)
2. Fobická neuróza
3. Deprese
4. Nutkavá (obsedantní) neuróza
5. Hysterická neuróza

II. DYNAMIKA A STRUKTURA PSYCHOSOMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
A. Všeobecná část
B. Psychosomatické modely
1. Orgánová neuróza
2. Hypochondrická psychosomatická symptomatika
3. Připravenost k utrpení, k bolesti (psychodynamika masochismu)
4. Konverzní model (typický pro hysterii)
5. Psychosomatický model vyplývající z osobnosti (charakteru)
6. Somatický příznak – výraz (ekvivalent) potlačeného afektu či impulzu
7. Kompenzace jáských defektů tělesným “já”
8. Psychosomatický model stresu
9. Narcistická rána a její kompenzace
10. Slabá identita a její kompenzace
Závěr
Anorexia nervosa a bulimie
Psychosomatické kazuistiky
Shrnutí: psychosomatická onemocnění a jejich etické aspekty

III. ČASNÉ (PREOIDIPÁLNÍ) VÝVOJOVÉ PORUCHY A JEJICH LÉČBA
1. Narcistická neuróza (porucha osobnosti)
2. Hraniční (borderline) osobnostní struktura
3. Struktura a dynamika psychóz, zvláště schizofrenie

IV. PSYCHOTERAPIE
Etické a léčebné problémy psychoterapie
Účinné faktory a cíle psychoterapie
Problematika různých psychoterapeutických směrů a přístupů
Role psychoterapeuta – aktivní práce s protipřenosem
Vývoj psychoanalýzy ke vztahovému pojetí

V. SOUHRN
Klasifikace a diagnostika psychických a psychosomatických poruch

VI. DOSLOV
Neurózy a psuchosomatické poruchy – výhled do 21. století
Psychosomatická otázka v daseinsanalýze – Jiří Růžička
Systémový přístup k medicíně – Jiří Šavlík

LITERATURA