Úvod do moderní psychoanalýzy

Informace

Autor Jan Poněšický
Vydal Triton (2003), 200 stran

Anotace

Autor v publikaci představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku. Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, otázkou tělesna a tělesnosti v psychosomatice, vztahovostí, účinnými faktory v psychoterapii, prostor je věnován i skupinové psychoterapii a vztahu psychoanalýzy k politice a kulturně-společenskému dění. Představuje náčrt hlubinné psychologie osobnosti, jež zahrnuje jak zdraví, tak i abnormální vývoj. Autorův příspěvek spočívá zejména v jeho snaze o integraci hlubinného psychologického, behaviorálního i humanistického pojetí člověka na pozadí psychoanalytického výkladu a porozumění, ale i o integraci často kontroverzně koncipovaných psychoterapeutických představ coby hermeneutického výkladu potíží a problémů pacienta, či coby víceméně objektivních poruch a zábran v psychickém vývoji, ve zdravém psychickém fungování. Jan Poněšický, lékař a psycholog, psychoanalytik žijící od roku 1977 v emigraci, se pokouší srozumitelným způsobem zprostředkovat moderní psychoanalýzu, která se přes všechny negativní prognózy nejen stále rozvíjí, nýbrž stala se i studnicí a východiskem četných jiných, nových psychoterapií. Zabývá se jak hlubinným zkoumáním osobnosti a jejím komplexním fungováním, tak i aplikací na vznik normálních i abnormálních charakterových vlastností, na vývoj k neurózám, psychosomatickým onemocněním či psychózám. Zvláštní pozornost věnuje i možnosti využití psychoanalytické metody – spíš jde o způsob uvažování – na skupinové a společenské jevy. Kniha by měla být jak úvodem do psychoanalýzy pro zainteresované laiky, studenty a sociální pracovníky, tak i možností se zamyslet se nad vlastní dosavadní psychoterapeutickou praxí, nad vlastním psychoanalytickým pojetím.

Obsah:
Úvod: Moderní psychoanalýza a problémy naší doby

1 Zneklidňující nevědomí
2 Společenské změny a vývoj psychoanalýzy ve 20. století
3 Vývoj, dynamika a struktura osobnosti
4 Psychoanalýza a princip učení
Jak si lze představit psychoterapeutický proces v rámci Pavlovské teorie učení?
Jak je možno aplikovat na psychoterapii procesy učení vyplývající z časné interakce mezi dítětem a matkou?
Proces učení z hlediska psychoanalýzy
Proces učení během psychoanalýzy
Role vůle v psychoanalýze
5 Tělesno a tělesnost v psychoanalýze a psychosomatice
6 Vztahovost a psychoanalytická teorie mezilidských vztahů. Práce se vztahem v psychoterapii
Vztahovost během psychoanalytické terapie
7 Účinné faktory v psychoanalytické psychoterapii
8 Skupinová analytická psychoadynamika a psychoterapie
9 Třístupňový, psychoanalyticky fundovaný model skupinové psychoterapie
10 Závěr: Psychoanalýza, politika a kulturně-společenské dění

M. Černoušek: Kouzlo psychoanalytických začátků
(Chybné výkony a vtipy po sto letech)

O. Marlinová: Vztahovost v psychoanalýze
Příběh “Ledové princezny”

Rejstřík