Psychoanalytická praxe I

Informace

Autor Helmut Thomä, Horst Kächele
Vydal Mach (1993), 394 stran

Anotace

Náročná učebnice teoretických i praktických základů psychoanalytické praxe, z germánské oblasti. První díl obsahuje teoretické základy pro psychoanalytickou praxi. Autoři kladou důraz na ovlivnění terapeutickém procesu osobou psychoanalytika, diskutují vývoj názorů na existenci a využitelnost protipřenosu.

překlad: Jan Ženatý z originálu Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie. Band 1: Theorie

Obsah:
Předmluva
Úvod
Průvodce četbou

1 O stavu psychoanalýzy
1.1 Naše východiska
1.2 Podíl psychoanalytika jako vůdčí myšlenka
1.3 Krize teorie
1.4 Metafory
1.5 Vzdělávání
1.6 Směry a proudy
1.7 Sociokulturní změny
1.8 Konvergence

2 Přenos a vztah
2.1 Přenos jako opakování
2.2 Sugesce, sugestibilita a přenos
2.3 Závislost přenosu na technice
2.4 Přenosová neuróza jako operacionální pojem
2.5 Rozhádaná rodina pojmů: skutečný vztah, terapeutická aliance, pracovní aliance a přenos
2.6 Nový objekt jako subjekt. Od teorie objektního vztahu k dyadické psychologii
2.7 Uznání aktuálních pravd
2.8 Zde a Nyní v nových perspektivách

3 Protipřenos
3.1 Protipřenos: příběh o Popelce a jejích proměnách
3.2 Protipřenos v novém rouchu
3.3 Důsledky a problémy celostního pojetí
3.4 Konkordance a komplementarita protipřenosu
3.5 Máme přiznávat protipřenos nebo ne?

4 Odpor
4.1 Všeobecná hlediska
4.1.1 Klasifikace forem odporu
4.1.2 Funkce odporu ve vztahu
4.1.3 Odpor a obrana
4.2 Ochranná funkce odporu a strach
4.3 Odpor plynoucí z vytěsnění a přenosový odpor
4.4 Odpor plynoucí z Ono a z Nadjá
4.4.1 Negativní terapeutická reakce
4.4.2 Agrese a destrukce – odvrácená strana mytologie pudu
4.5 Sekundární zisk z nemoci
4.6 Odpor plynoucí z identity a princip bezpečí

4 Výklad snů
5.1 Sen a spánek
5.2 Snové myšlení
5.3 Zbytek ze dne a infantilní přání
5.3.1 Teorie splnění přání jako jednotný princip vysvětlení
5.3.2 Sebezobrazení a řešení problému
5.4 Teorie sebezobrazení a její důsledky
5.5 Technika výkladu snů
5.5.1 Freudova doporučení k technice výkladu snu a některé doplňky

6 Úvodní interview a latentní přítomnost třetích osob
6.1 Problém
6.2 Diagnostika
6.3 Terapeutické aspekty
6.4 Proces rozhodování
6.5 Rodinní příslušníci
6.5.1 Zatížení rodinných příslušníků
6.5.2 Typické situace
6.6 Hrazení nákladů třetí stranou
6.6.1 Psychoanalýza a německý systém nemocenského pojištění
6.6.2 Vlivy smluvní regulace na psychoanalytický proces

7 Pravidla
7.1 Několikanásobná funkce psychoanalytických pravidel
7.2 Volná asociace jako základní pravidlo terapie
7.2.1 Znaky a vývoj metody
7.2.2 Instruování pacienta o základním pravidlu
7.2.3 Volná asociace v analytickém procesu
7.3 Rovnoměrně rozložená pozornost
7.4 Psychoanalytický dialog a pravidlo protiotázek. Odpovídat či neodpovídat – to je otázka
7.4.1 Odůvodněnost stereotypu a jeho historie
7.4.2 Pravidla kooperace a rozhovoru
7.4.3 Nalezení objektu a dialog

8 Prostředky, cesty a cíle
8.1 Čas a místo
8.2 Psychoanalytická heuristika
8.3 Specifické a nespecifické prostředky
8.3.1 Všeobecná hlediska
8.3.2 Vzpomínání a rekonstrukce
8.3.3 Intervence, reakce a vhled
8.3.4 Nový začátek a regrese
8.4 Interpretace přenosu a realita
8.5 Mlčení
8.6 Agování
8.7 Propracovávání
8.8 Učení a restrukturace
8.9 Zakončení
8.9.1 Obecné úvahy
8.9.2 Trvání a omezení
8.9.3 Kritéria zakončení
8.9.4 Postanalytická fáze

9 Psychoanalytický proces
9.1 Funkce procesuálních modelů
9.2 Znaky procesuálních modelů
9.3 Modely psychoanalyticke’ho procesu
9.4 Ulmský procesuální model

10 Ke vztahu teorie a praxe
10.1 Freudova soutěžní otázka
10.2 Psychoanalytická praxe ve světle požadavku na junktim
10.3 Čím je zdůvodněno naše vědění o změně nebo o terapii
10.4 Rozdílné požadavky základních a aplikovaných vědeckých teorií
10.5 Důsledky pro psychoanalyticko-terapeutické aktivity a pro vědecké oprávnění teorie

Komentář
Seznam literatury
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík