Psychoanalytická praxe II

Informace

Autor Helmut Thomä, Horst Kächele
Vydal Pallata (1996), 509 stran

Anotace

Druhý díl náročné učebnice teoretických i praktických základů psychoanalytické praxe, z germánské oblasti. Obsahuje hlavně kazuistiky a jejich podrobné rozbory.

překlad: Jan Ženatý z originálu Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie. Band 2: Praxis

Obsah:
Předmluva
Úvod
Seznam pacientů

1 Chorobopisy a záznamy o průběhu terapie
Předběžné poznámky
1.1 Zpět k Freudovi na cestě k budoucnosti
1 2 Chorobopisy
1.3 Záznamy o průběhu terapie
1.4 Na stopě dialogu – magnetofonová nahrávka a písemné zpracování

2 Přenos a vztah
Úvodní poznámky
2.1 Pracovní vztah a přenosová neuróza
2.1.1 Vytvoření podpůrného vztahu
2.1.2 Podpora a interpretace
2.1.3 Společenství a autonomie
2.2 Pozitivní a negativni přenos
2.2.1 Mírně pozitivní přenos
2.2.2 Silný pozitivní přenos
22.3 Přání splynout
2.2.4 Erotizovaný přenos
2.2.5 Negativní přenos
2.3 Význam životní historie
2.3.1 Znovuobjevení otce
2.3.2 Bratrská závist
2.4 Přenos a identifikace
2.4.1 Analytik jako objekt a jako subjekt
2.4.2 Identifikace s funkcemi analytika

3 Protipřenos
Úvodní poznámky
3.1 Konkordantní protipřenos
3.2 Komplementární protipřenos
3.3 Dodatečnost a zpětné fantazie
3.4 Pacientova účast na protipřenosu
3.4.1 Erotický protipřenos
3.4.2 Agresívní protipřenos
3.5 Ironie
3.6 Narcistické zrcadlení a selfobjekt
3.7 Projektivní identifkace

4 Odpor
Úvodní poznámky
4.1 Popření afektů
4.2 Pseudoautonomie
4.3 Nelibost jako odpor plynoucí z Ono
4.4 Stagnace a změna terapeuta
4.5 Blízkost a homosexualita
4.6 Odpor a princip bezpečí

5 Interpretace snu
Úvod
5.1 Sebezobrazení ve snu
5.1.1 Dysmorfofobie a spastická torticollis
5.2 Snová sekvence
5.2.1 Sen o injekci
5.2.2 Sen o jeřábu
5.2.3 Sen o opravě automobilu
5.2.4 Sen o agentovi
5.2.5 Sen o amputaci
5.2.6 Sen o dekapitaci
5.3 Sen o symptomu
5.4 Úvahy o psychogenezi

6. Od interview k terapii
Úvodní poznámky
6.1 Úvodní interview
62 Speciální problémy
6.2.1 Příslušnost k vrstvě
6.2.2 Delikvence
6.2.3 Adolescence
6.3 Příbuzní
6.4 Financování třetí stranou
6.5 Expertiza a přenos

7 Pravidla
Úvodní poznámky
7.1 Dialog
7.2 Volná asociace
7.3 Rovnoměrně rozložená pozornost
7.4 Dotazy a odpovědi
7.5 Metafory
7.5.1 Psychoanalytické aspekty
7.5 2 Lingvistické interpretace
7.6 Hodnotová nepředpojatost a neutralita
7.7 Anonymita a přirozenost
7.8 Magnetofonové nahrávky
7.8.1 Příklady
7.8.2 Protiargumenty

8 Prostředky, cesty, cíle
Úvodní poznámky
8.1 Čas a prostor
8.1.1 Sjednání hodiny
8.12 Podržení a uchování
8.1.3 Výroční reakce
8.2 Dëjiny života, nemoci a času: rekonstrukce
8.3 Interpretace
8.4 Agování
8.5 Propracovávání
8.5.1 Opakování traumatizace
8.5.2 Popření kastrační úzkosti
8.5.3 Rozštěpení přenosu
8.5.4 Vazba na matku
8.5.5 Každodenní chyby
8.6 Přerušení

9 Průběh léčby a výsledky
Úvodní poznámky
9.1 Úzkost a neuróza
9.2 Úzkostná hysterie
9.2.1 Konverze a tělesný obraz
9.3 Úzkostná neuróza
9.3.1 Separační úzkost
9.3.2 Fáze zakončení
9.3.3 Uznání a sebeúcta
9.4 Depresev
9.5 Mentální anorexie
9.6 Neurodermitis
9.7 Nespecifičnost
9.8 Regrese
9.9 Alexitymie
9.10 Tělo a psychoanalytická metoda
9.11 Výsledky
9.11.1 Zpětné pohledy pacientů
9.11.2 Změny
9.11.3 Rozloučení

10. Zvláštní témata
Úvodní poznámky
10.1 Konzultace
10.2 Filozofické úvahy k problému “dobré hodiny”
10.3 Religiozita
10.3.1 Obraz Boha jako projekce
10.3.2 Analytik na tenkém teologickém ledu?

Seznam literatury
Jmenný rejstřík