Psychoanalytický sborník V/2

Informace

Autor kolektiv autorů
Vydal Psychoanalytické nakl. Praha (1993), 67 stran

Anotace

Časopis České psychoanalytické společnosti

Obsah:
EDIČNÍ POZNÁMKA str.5

ORIGINÁLIE
Mühlstein, M.: Úvod (Sympozium o agresivitě, Opočno, 93) str.7
Vymětal, J.: Pojem agresivity v psychologii a psychiatrii str.9
Kocourek, J.: Problematika agresivity v psychoanalýze str.17
Hašto, J.: Ku psychodynamike agresie u neurotických štruktur str.22

PŘEKLADY
Plaschkes, L.: Klinické dimenze pojmů určujících truchlení v dětství str.30

REFERÁTY
Coltart, N.: Slouching towards Betlehem (referuje Šebek, M.) str.37
Lyth, I. M.: Containing anxiety in institutions (ref. Šebek. M.) str.38
Kennedy, R.: Freedom to relate (ref. Šebek, M.) str.39
Whitebook, J.: Sublimation: A “Frontier Concept” (referát z kongresu) str.4l

ZPRÁVY
Šebek, M.: 38. kongres Mezinárodní psychoanalytické asociace str.64
Kocourek, J.: Zprávy str.66

AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ str.67