Psychoanalytický sborník VI/1

Informace

Autor kolektiv autorů
Vydal Psychoanalytické nakl. Praha (1994), 54 stran

Anotace

Časopis České psychoanalytické společnosti

Obsah:
EDIČNÍ POZNÁMKA

ORIGINÁLIE
Šimek, J.: Agrese v psychosomatické medicíně str.7
Bojar, M.: O agresivitě str.14
Černoušek, M.: Alchymistické aspekty psychoterapie str.19

PRÁCE PŘEVZATÉ
Stewart, H.: Interpretation and other agents for psychic change str.27
Bystřina, I.: Kultursemiotik und Freuds Kulturtheorien str.41

REFERÁTY A RECENZE
Hinshelwood. R. D.: Clinical Klein (ref. Šebek, M.) str.57

ZPRÁVY
Kocourek, J.: Zprávy str.59