Psychodynamické modely v psychiatrii

Informace

Autor Stavros Mentzos
Vydal Vydavateľstvo F (2004), 140 stran

Anotace

Konfliktový model a psychotická dynamika. Individuálna psychoterapia pri psychotických poruchách. Psychodynamika afektívnych porúch. Poruchy osobnosti. To sú názvy niektorých kapitol jedinečnej knihy nemeckého psychiatra a psychoanalytika gréckeho pôvodu.

Prof. Dr. med. Stavros Mentzos, Psychiater und Psychoanalytiker, leitete bis 1995 die Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik im Klinikum der Universität Frankfurt a. M.

Z originálu Psychodynamische Modelle in der Psychiatrie

pozn.: Vydavateľstvo F-psychiatria, psychoterapia, psychosomatika
Staničná 20, 911 05 Trenčín
tel/fax: +421 (0)32 7440 972