Dynamika duševní nemoci

Informace

Autor Stavros Mentozs
Vydal Portál (2005), 128 stran

Anotace

Autor vychází z předpokladu, že mnohé pozorovatelné psychotické a mnohé nepsychotické psychické poruchy nejsou přímými důsledky faktických nebo hypotetických biologických defektů nebo psychologických traumatizací, ale představují spíše reakci, často velmi komplikovanou, která je tvořena komplexním systémem obranných a kompenzačních dějů. Na poli psychiatrie dnes jednoznačně převažuje somatický a přísně popisně orientovaný přístup. I přesto je poměrně častý zájem o psychodynamiku v oblasti psychiatrických onemocnění. Kniha proto chce uspokojit zájem těch čtenářů, kterým nedokáže “biologická psychiatrie”, navzdory jejím nepopiratelným pokrokům v posledních desetiletích, odpovědět na jejich otázky. Mentzosem nabízené psychodynamické modely umožňují hlubší vhled do dynamiky duševní nemoci a léčebného přístupu k ní.

Obsah:
Předmluva

Úvod

Psychoanalyticky orientované modely v psychiatrii
Pokus o integraci

Model konfliktu a psychotická dynamika
Kontroverze defekt versus obrana vůči konfliktu
Poznámka k významu agrese
Afektivní psychózy

Individuální psychoterapie psychóz
Terapeutické možnosti
Tři léčebné metody, jež nelze doporučit
Tři vhodné formy terapeutického sezení
Symptom jako kompromisní nebo náhradní uspokojení

Psychodynamika afektivních psychóz
Psychodynamika deprese
Vznik a regulace sebeúcty
Nadjá a jáský ideál
Pocity studu a viny
Ilustrativní kazuistika

Afektivní psychóza, schizofrenie a neurotická deprese
Reakce na odmítnutí a frustraci
Reakce při sblížení a náklonnosti
Bipolarita versus monopolarita u deprese – smělá myšlenka
Problém depresivního a schizofrenního pacienta
Schizofrenní “defekt” versus depresivní prázdnota
Agrese v dynamice deprese
Psychotické, neurotické a reaktivní deprese
Exkurz 1: Biologický faktor
Exkurs 2: Několik dalších poznámek k terapii
Exkurs 3: Vztah znázorněného modelu k pojmům symbiózy a orality

Poruchy osobnosti
Psychodynamické a psychoanalytické aspekty
Pacient D.
Pacient H.
Trojdimenzionální model
Pokus o grafické znázornění trojrozměrného diagnostického modelu
Tvorba symptomu a utváření charakteru
Psychodynamický koncept psychopatie v užším smyslu

Vztah mezi intrapsychickým a institucionálním násilím
Institucionální násilí

Literatura