Rozumíme sami sobě?

Informace

Autor Stavros Mentozs
Vydal Lidové noviny (2000), 231 stran

Anotace

Neurotické zpracování konfliktů (jak rozpoznat problémové chování, jak se je naučit ovládat a řešit ke svému prospěchu).

Jak rozpoznat problémové chování, jak se je naučit ovládat a řešit ke svému prospěchu. Neurotické zpracování konfliktů. Kniha se pokouší zachytit rozvíjející se teorii a praxi psychoanalyticky orientované terapie, dále chce být diskusním příspěvkem pro odborníky a úvodem do současné psychoanalýzy pro laiky.

překlad: Miroslav Korbelík z originálu Neurotische Konfliktverarbeitung

Obsah:
PŘEDMLUVA
ÚVOD

PRVNÍ DÍL

I. MOTIVACE
1. Libido
2. Konstruktivní agrese versus dezintegrující destruktivní prožívání a chování
3. Afektivní a citové stavy
4. Potřeby, podněty, zájmy
5. Úzkost

II. STRUKTURA
1. Trojinstanční model a jeho hranice
2. Internalizační procesy a jejich význam pro intrapsychickou strukturu
3. Externalizační procesy a svět objektů
4. Souhra internalizačních a externalizačních procesů
5. Selfsystém – narcistický vývoj (Self)
6. Obranné mechanismy
7. Dodatek: Poznámky k psychologii snu a výkladu snů

III. MODEL KONFLIKTU: NEUROTICKÉ PORUCHY JAKO PATOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ KONFLIKTU
1. Vnější a vnitřní, vědomé a nevědomé konflikty
2. Konflikt jako přetížení (stres)
3. Trauma a konflikt
4. Naučené versus konfliktem podmíněné poruchy prožívání a chování
5. Konflikt versus strukturální nedostatek
6. Tvorba symptomu a formování charakteru
7. Závěrečné poznámky

IV. PSYCHICKÝ VÝVOJ
1. První rok života: primární stav, symbióza, počínající diferenciace, oralita
2. Druhý a třetí rok: fáze praktikující, znovupřibližovací a fáze objektní stálosti. Zadržování – uvolňování, autonomie, analita
3. Čtvrtý a pátý rok: genitalita, triadický vztah, oidipský komplex, iniciativa
4. Šestý až jedenáctý rok: sekundární socializace, učení a praktické dovednosti, sebedůvěra, tzv. období latence
5. Dvanáctý až šestnáctý/osmnáctý rok (puberta): opuštění nezralých vazeb, hledání identity, genitalita

DRUHÝ DÍL

V. PROBLÉMY S KLASIFIKACÍ A KONKRÉTNÍ PŘÍPAD
1. Existuje vůbec „neuróza“?
2. Trojdimenzionální model
3. Z chorobopisu Lydie R.: toliko zdánlivě oidipský konflikt

VI. VARIANTY PATOLOGICKÉHO KONFLIKTU – POKUS O SYSTEMATIKU
1. Hranice trojinstančního modelu
2. Primární konflikty
3. Společné rysy primárních základních konfliktů
4. Komplikace jako důsledek reakcí na základní konflikty

VII. VARIANTY STRUKTURÁLNÍCH NEDOSTATKŮ (PATOLOGIE SELF)
1. Psychózy
2. Hraniční stavy
3. Narcistické poruchy v užším smyslu (podle KOHUTA)
4. Exkurs: Ke sporu somatogeneze versus psychogeneze psychotických poruch

VIII. VARIANTY ZRALEJŠÍCH („PSYCHONEUROTICKÝCH“) ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ KONFLIKTU
1. Hysterický modus
2. Nutkavě neurotický modus
3. Fobický modus
4. Úzkostně neurotický modus
5. Exkurs: Co se stalo s neurastenií a psychastenií? IX. VARIANTY NARCISTICKÝCH (AVŠAK NIKOLI PSYCHOTICKÝCH) ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ

1. Depresivní modus
2. Hypochondrický modus: projekce na vlastní tělo a uskutečnění jeho prostřednictvím
3. Paranoidní (nepsychotický) modus, paranoidní osobnost
4. Hypertymní modus
5. Schizoidní (nepsychotický) modus
6. Modus (nepsychotického) štěpení a projektivní identifikace (hraniční stavy v užším smyslu)

X. VARIANTY MODŮ NARCISTICKÉ KOMPENZACE (SELF)
1. Typické formování charakteru (podle KOHUTA)
2. Perverzní modus
3. Homosexualita: obrana úzkostí obsazené heterosexuality nebo druhá možnost vývoje (Self)?
4. Impulzivní jednání
5. Tak zvaná sociapatie
6. Modus závislosti: popírání reality, umělá změna prožívání sebe sama, splynutí s náhradním objektem

XI. PSYCHOSOMATICKÝ MODUS
1. Tvorba psychosomatických symptomů
2. Psychosomatický modus jakožto modus resomatizace

XII. VARIANTY PSYCHOTICKÝCH MODŮ ZPRACOVÁNÍ
1. Melancholický modus
2. Manický modus
3. Maniodepresivní modus „smíšených obrazů“ (neboli smíšených stavů)
4. Modus psychotické hypochondrie
5. Modus psychotické projekce, splnění přání, obnovování
6. Modus psychotického autismu
7. Modus katatonie
8. Psychotická regrese do primárního stavu – opuštění hranic Já
9. Nehysterická a neorganická depersonalizace

XIII. NEJČASTĚJŠÍ MODUS: PSYCHOSOCIÁLNÍ OBRANA A PSYCHOSOCIÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ
1. Interpersonální a institucionalizovaná obrana
2. Delegování
3. Závislost na kultuře a dobově podmíněná proměna neurotických poruch jako důsledek změny a/nebo likvidace institucí

XIV. DRUHY A PROBLÉMY PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY
1. Psychoanalytické terapeutické metody
2. Nepsychoanalytické metody
3. Dodatek: Může psychoanalýza profitovat z jiných terapeutických metod?
4. Dodatek: Svépomocné skupiny

XV. ZAVĚREČNÉ POZNÁMKY

POZNÁMKY

SEZNAM LITERATURY

JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK
pozn.:
odb. revize Petr Junek