Umění naslouchat

Informace

Autor Erich Fromm
Vydal Aurora (2000), 206 stran

Anotace

První vydání této dosud u nás nepublikované knihy informující o Frommovi jako terapeutovi a o jeho styku s duševně trpícími naší doby. Jeho terapeutický vztah necharakterizují žádné verbální teorie a abstrakce, nýbrž schopnost individuálního a nezávislého vnímání základních problémů člověka. Fromm dokáže vzít pacienta vážně, protože bere vážně sebe. Může analyzovat pacienta, protože analyzuje sebe a protože se nechává ve svém vnímání protipřenosu analyzovat pacientem. Žádný z textů uveřejněných v tomto svazku neexistuje jako rukopis, jsou to anglické přepisy nahrávek přednášek, rozhovorů a jednoho semináře.

Originál: The Art of Listening