Principy intenzivní psychoterapie

Informace

Autor Frieda Fromm-Reichmannová
Vydal Triton (2003), 216 stran

Anotace

Kniha je ukázkou humanistického přístupu k psychoterapii. Autorka teoreticky vychází ze Sullivanovy varianty psychoanalytického léčení, ale její osobní přístup je ovlivněn především dlouhodobou prací s duševně vážně nemocnými pacienty, kde je nutno počítat s daleko nižším prahem úzkosti než u běžných neurotiků. Největším kladem textu je systematický, podrobný a zajímavý popis celého léčebného procesu s řadou konkrétních ukázek z terapeutické praxe. Čtenář snadno nabude dojmu, že získal téměř úplný obraz o začátku, průběhu I možném výsledku psychoterapie, takže je nutno ve shodě s autorkou připomenout, že nenahraditelným východiskem a podmínkou psychoterapeutické práce je dlouhodobý praktický výcvik, kde je možno mnohé z popsaného zažít na vlastní kůži.

překlad: Jan Černý, Kristina Černá z originálu The Principles of Intensive Psychotherapy

Obsah:
Předmluva
Úvod

Část první: Psychiatr a jeho osobní a odborná výbava
1 Vhled do emočních aspektů vztahu lékaře a pacienta
2 Psychiatrova role ve vztahu lékaře a pacienta
2.1 Naslouchání jako základní psychoterapeutická dovednost
2.2 Psychiatr a jeho potřeba mimoprofesních zdrojů uspokojení a bezpečí
2.3 Vzájemný vztah psychiatrovy a pacientovy úzkosti
3 Postoj psychiatra ke kulturním a mravním hodnotám a jejich vztah k cílům psychoterapie
4 Psychiatrovy úvahy při vytváření léčebné situace

Část druhá: Psychoterapeutický proces pacient a terapeut
5 Úvodní (iniciální) rozhovor
6 Úvodní poznámky o psychoterapeutickém postupu
7 Asociace, okrajové myšlenky, tělesné pocity a jejich využití v psychoterapii
7.1 Asociace
7.2 Okrajové myšlenky a tělesné pocity
8 Interpretace a její použití
8.1 Co interpretovat
8.2 Jak interpretovat
8.3 Načasování interpretace
8.4 Interpretace zvláštních duševních projevů
9 Jak začít a ukončit psychoterapeutický rozhovor
10 Ukončení léčby

Část třetí: Dodatky k intenzivní psychoterapii
11 Postoj psychiatra k aktuálním událostem v životě pacienta a terapeuta
11.1 Sebevražedné pokusy
11.2 Smrt blízkých příbuzných nebo přátel
11.3 Těhotenství a porod
11.4 Zasnoubení, sňatek a rozvod
11.5 Žádosti o radu
11.6 Vážná nemoc a úrazy
11.7 Významné události v psychiatrově životě
12 Kontakty s příbuznými