Základní formy strachu

Informace

Autor Fritz Reimann
Vydal Portál (1999), 199 stran

Anotace

Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů.

Psychoanalytická typologie F. Riemanna, jež byla sepsána téměř před čtyřiceti lety, dnes patří ke klasickým dílům, jež si našla v oblasti psychologie své pevné místo. Studie podává vymezení čtyř základních osobnostních typů, rozlišitelných v normě I v psychopatologii různého stupně. Základ typologie tvoří čtyři potřeby či tendence člověka – potřeba samostatnosti, sounáležitosti, stálosti a změny. Osobnostní typy se pak liší tím, která z těchto tendencí je převládajícím zdrojem úzkosti a strachu v životě člověka. Popis doplňují četné kasuistiky, výklad vzniku a povahové zvláštnosti typů či formy interakcí jednotlivých typů s druhými lidmi. Cílová skupina Studenti a odborníci v oblasti duševního zdraví – psychologové, lékaři, terapeuti. Kniha si však uchovává patřičný stupeň jednoduchosti, takže ji může číst I vzdělaný laik a její teorii uplatnit s užitkem v běžném životě. Autor Fritz Riemann – psycholog, světově uznávaný odborník v psychoanalýze a psychopatologii. Působil v psychoterapeutické praxi a jako pedagog.

překlad: Eva Bosáková z originálu Grundformen der Angst

Obsah:
Předmluva (Pavel Říčan)

Úvod
O podstatě strachu a antinomiích života

Schizoidní osobnosti
Schizoid a láska
Schizoid a agrese
Životopisné pozadí
Příklady schizoidních způsobů prožívání
Doplňující úvahy

Depresivní osobnosti
Depresivní člověk a láska
Depresivní člověk a agrese
Životopisné pozadí
Příklady depresivních způsobů prožívání
Doplňující úvahy

Nutkavé osobnosti
Nutkavý člověk a láska
Nutkavý člověk a agrese
Životopisné pozadí
Příklady nutkavých způsobů prožívání
Doplňující úvahy

Hysterické osobnosti
Hysterický člověk a láska
Hysterický člověk a agrese
Životopisné pozadí
Příklady hysterických způsobů prožívání
Doplňující úvahy

Závěrečná úvaha