Funkce orgasmu — sex-ekonomické problémy biologické energie

Informace

Autor Wilhelm Reich
Vydal Concordia (1993), 288 stran

Anotace

1.díl — Objevení orgonu

překlad: Aleš Pech z originálu Die Entwicklung der Orgons, Erster Teil, Die Funktion des Orgasmus, Sexualökonomische Grundprogleme der Biologischen Energie

Obsah:
Slovo úvodem
Předmluva k českému vydání
Všeobecný přehled

I BIOLOGIE A SEXUOLOGIE PŘED FREUDEM

II PEER GYNT

III MEZERY V PSYCHOLOGII A TEORII SEXUALITY
1. Slast a pud
2. Genitální a negenitální sexualita
3. Založení vídeňského “semináře psychoanalytické techniky”
4. Úskalí psychologického a psychiatrického chápání duševních onemocnění

IV VÝVOJ TEORIE ORGASMU
1. První zkušenosti
2. Doplnění Freudovy teorie úzkostné neurózy
3. Orgasmická potence
4. Sexuální městnání: energetický zdroj neuróz

V VÝVOJ CHARAKTERANALYTICKÉ TECHNIKY
1. Těžkosti a rozpory
2. Sexuální ekonomie neurotické úzkosti
3. Pancíř charakteru a dynamické vrstvení obranných mechanismů
4. Destrukce, agrese a sadismus
5. Genitální charakter a neurotický charakter (Princip sebeukáznění)

VI NEPODAŘENÁ BIOLOGICKÁ REVOLUCE
1. Duševní hygiena a otázka kultury
2. Sociální původ sexuální suprese
3. Fašistický iracionalismus

VII PRŮLOM DO BIOLOGICKÉ DOMÉNY
1. Řešení problému masochismu
2. Funkce živého měchýřku
3. Funkční antagonismus sexuality a úzkosti
4. Co je to “biopsychologická energie”?
5. Formule orgasmu: Tenze > náboj > výboj > relaxace
6. Slast (expanze) a úzkost (kontrakce): primární antagonismus vegetativního života

VIII ORGASTICKÝ REFLEX A TECHNIKA CHARAKTERANALYTICKÉ VEGETOTERAPIE
1. Svalový postoj a výraz těla
2. Břišní napětí
3. Orgastický reflex – kazuistika
4. Ustavení přirozeného dýchání
5. Mobilizace mrtvé pánve
6. Typické psychoasomatické nemoci: následky chronické sympatotonie

IX OD PSYCHOANALÝZY K BIOGENEZI
1. Biologická funkce a slast a úzkost
2. Teoretické řešení rozporu mezi vitalismem a mechanismem
3. Biologická energie je atmosférická (kosmická) orgonová energie

Obsah