Ženská psychologie

Informace

Autor Karen Horneyová
Vydal Triton (2004), 296 stran

Anotace

Jako průkopnice psychoanalýzy zpochybnila Karen Horneyová některé Freudovy formulace o psychosexuálním vývoji, zejména ty, jež se týkaly žen. V tomto souboru přednášek, z nichž mnohé nebyly dříve v angličtině k dispozici, se Horneyová zabývá otázkami feminity na základě svých bystrých klinických pozorování a přísně prověřuje jak svoje, tak Freudovy hypotézy. Mezi témata, jimž se věnuje, patří frigidita, otázka monogamního ideálu, konflikty spojené s mateřstvím, vzájemná nedůvěra mezi pohlavími, ženský masochismus a neurotická potřeba lásky. V celé knize těží doktorka Horneyová ze svých terapeutických zkušeností a zároveň důsledně vyhodnocuje psychologické faktory v kulturním kontextu.

překlad: Lenka Smetanová z originálu Feminine Psychology

Obsah:
Úvod (Harold Kelman)
Poděkování

VZNIK KASTRAČNÍHO KOMPLEXU U ŽEN
ÚTĚK OD ŽENSKOSTI
Komplex maskulinity u žen z pohledu mužů a žen
POTLAČENÁ ŽENSKOST
Psychoanalytický příspěvek k problému frigidity
PROBLÉM MONOGAMNÍHO IDEÁLU
PREMENSTRUÁLNÍ TENZE
VZÁJEMNÁ NEDŮVĚRA MEZI POHLAVÍMI
PROBLÉMY V MANŽELSTVÍ
STRACH Z ŽEN
Poznámky o specifických rozdílech mezi strachem,
který pociťují muži k ženám a naopak
POPŘENÍ VAGÍNY
Příspěvek k problematice genitální úzkosti charakteristické pro ženy
PSYCHOGENNÍ FAKTORY PŘI FUNKČNÍCH PORUCHÁCH U ŽEN
KONFLIKTY SPOJENÉ S MATEŘSTVÍM
PŘECEŇOVÁNÍ LÁSKY
Studie běžného typu ženy v současnosti
PROBLÉM ŽENSKÉHO MASOCHISMU
ZMĚNY OSOBNOSTI U DOSPÍVAJÍCÍCH ŽEN
NEUROTICKÁ POTŘEBA LÁSKY

Poznámky
Rejstřík