Editorial

David Holub

Revue číslo II. léto (2000)

Raný psychický vývoj je téma, kterého se z různých hledisek dotýkají příspěvky letního čísla již druhého ročníku Revue. Podstatnou část čísla tvoří referáty britských lektorek přednesené v červenci 1998 v rámci Letní školy dětské psychoanalytické psychoterapie (v Praze), která proběhla jako výsledek spolupráce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Velvyslanectví Velké Británie (Know How Fund) a Vyšší odborné školy pedagogické a sociální. Jednotlivé přednášky a přednášející představuje ve svém úvodu Lydia Tischler, jedna z hlavních iniciátorek celé akce. Úspěch Letní školy vedl dětskou sekci ČSPAP k uspořádání víkendového workshopu s přednáškami Lydie Tischler a Ann Horne ve dnech 3.–5.3.2000 v Praze, které vám v překladu přinášíme. Článek “Učitelé a společenské změny” přibližuje původní výzkumný projekt – psychoanalytickou empirickou studii zkoumající vliv totalitních režimů na rozvoj osobnosti, který probíhal na vzorku učitelů v Česku a bývalém Východním Německu. Alena Plháková fundovaně a přístupně seznamuje s dílem a základními koncepty Karla Abrahama. Letní číslo uzavírá řada podnětných recenzí a oznámení ČSPAP.
Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto čísla podíleli, firmám Organon a Sythelabo-Sanofi a také čtenářům za vzrůstající přízeň.

MUDr. David Holub
šéfredaktor RPP
© 2000