Editorial

MUDr. Marie Kopřivová, MUDr. Ivana Růžičková, MUDr. Eduard Rys

Revue číslo XIX. zima (2017)

AUTISMUS

Vážení čtenáři,

autismus není jen odborným tématem omezeným na akademickou a klinickou půdu, ale dotýká se samotné podstaty lidství, tedy každého z nás. Vždyť schopnost komunikovat a vzájemně se k sobě vztahovat je jádrem našeho bytí.

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii má mnohaletou tradici dětských konferencí, jež podněcují zájem o hlubší poznání psychického vývoje dítěte od nejranějšího období.

Číslo Revue, které držíte v ruce, je výsledkem poslední z nich – „Autismus – psychoanalytický přístup“, konané v dubnu r. 2016. Číslo je věnováno nejen psychoterapeutům, ale všem odborníkům pečujícím o děti s autismem a také jejich rodičům. Doufáme, že čtenáře potěší rozmanitost a šíře předkládaných textů.

Odbornou část otevírá paní Lydia Tischlerová článkem „Co je to autismus?“. Zamýšlí se nad vývojem konceptu autismu a uvádí některé úvahy o příčinách a léčbě tohoto syndromu.

Tatáž autorka v dalším článku prezentuje práci svého manžela, psychoanalytika, Salo Tischlera. Pozoruhodné je, že se již v 70. letech 20. století zaměřil na práci s rodiči, především matkami, autistických dětí. Zdůraznil, že rodiče jsou nejvíce zatíženi a málo podporováni při náročné péči o své děti.

Své pocity a zkušenosti s výchovou dcery autenticky popisuje pan Petr Třešňák. Na vlastní kůži dennodenně zažívá chaos a děs vnitřního světa svého dítěte.

Francouzští psychoanalytici Michel Grollier, Bernard Golse a Pierre Delion se ve svých převážně teoretických příspěvcích zabývají úlohou jazyka, neurovědními poznatky a reflexí práce v institucích.

Klasikou je příspěvek „Psychoterapie u dětí, které si nedovedou hrát“ Frances Tustinové z roku 1988. Jde o průkopnickou práci, která se stala jedním ze základních kamenů psychoanalytického porozumění autismu.

S kazuistikami přichází May Nilssonová a Naděžda Okenicová. Zatímco May Nilssonová podává až mikroskopický vhled do počáteční fáze terapie, Naděžda Okenicová uvádí průběh intenzivní čtyřleté psychoanalytické psychoterapie. Oba příspěvky ukazují, že hra je klíčovým terapeutickým prostředkem.

Téma autismu a jeho léčby vzbuzuje v mnoha zemích ideové a ideologické spory.

Kolegové Martin Pavelka a Jiří Jakubů v rozhovoru popisují nedávné kontroverze ve Francii, kde angažovanost odborníků nevyšla naprázdno. Máme zde živý příklad toho, že ozvat se a pevně stát za svými názory má smysl.

Obdobnou kontroverzí je u nás třetí čtení novely zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních z dubna letošního roku. Mezi pozměňovací návrhy byla překvapivě zařazena způsobilost k výkonu povolání behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik. Bohužel hlas odborných společností (Asociace klinických psychologů ČR, České psychoterapeutické

společnosti ČLS JEP a Pedopsychiatrické společnosti) odůvodněně odmítající tyto návrhy byl zcela ignorován.

Na odbornou část Revue navazují vzpomínky Lydie Tischlerové, která se výrazným způsobem zasloužila o vznik a rozvoj Dětské sekce ČSPAP. Ve svém textu poukazuje na realitu 90. let minulého století v České republice, kdy nebylo myslitelné naplnit všechna výcviková kritéria vyžadovaná západoevropskými instituty.

Od té doby bylo vykonáno mnoho práce. Dnes můžeme mít radost, že se rozšířil počet zájemců o dětskou psychoanalytickou psychoterapii a že jsme jako první (a jediní) v republice uspořádali regulérní výcvik v infant observation (pozorování nemluvňat).

Číslo dále obohacují recenze Davida Holuba, Tomáše Peřicha a Romana Telerovského, které se věnují formování a vývoji psychoanalytické mysli jak u pacienta, tak u analytika.

Na závěr bychom ještě rádi poděkovali všem, kteří do čísla přispěli a také překladatelům: Haně Drábkové, Evě Klimentové, Miloši Kučerovi, Lucii Lucké, Martinu Pavelkovi, Miroslavu Petrželovi a Denise Schückové.

Naše díky patří i technické redaktorce, spolehlivé Tereze Koronthály, a jejímu manželovi Pavlovi Koronthálymu.

Přejeme vám příjemnou četbu.

Květen 2017

MUDr. Marie Kopřivová
MUDr. Ivana Růžičková
MUDr. Eduard Rys

marie.koprivova@email.cz
ruzickova.ivana@post.cz
eduard.rys@volny.cz