Editorial

MUDr. Eduard Rys, MUDr. Marie Kopřivová, MUDr. Ivana Růžičková

Revue číslo XX. zima (2018)

Psychoanalytická psychosomatika v dětství a dospívání

Vážení čtenáři,

číslo Revue, které držíte v ruce, se věnuje psychosomatice, tématu, které je stejně tak prastaré jako současné. Neexistuje jediná klinická praxe, jíž by se tato problematika netýkala. Dokonce se nám zdá, že pacienti s těmito poruchami navštěvují naše ordinace stále častěji. Jistě je to i kvůli větší obeznámenosti pacientů a hlubšímu porozumění této problematice ze strany lékařů.

Ilustruje to příklad pacientky, ženy středního věku, která po letech v terapii vzpomíná na své bolesti břicha v předškolním věku. Měla milující rodiče, avšak rodina mohla být kvůli jejich pracovním povinnostem pohromadě pouze nepravidelně o víkendech, přes týden byla holčička v péči prarodičů. Rodiče nebrali dceřiny problémy na lehkou váhu, a tak byla lékaři kompletně vyšetřena se závěrem, že se nic nenašlo, a tak „o nic nejde.“ Až díky psychoterapeutické práci si spojila tělesné potíže s bolestnou zkušeností nepřítomnosti rodičů. Krátká vigneta dokumentuje změnu pohledu pacientky, její potíže již „něco znamenají“. Zdá se nám, že podobným vývojem prošel i pohled odborné a širší veřejnosti.

V zimě r. 2012 vyšlo Revue „Psychosomatika“. Aktuální číslo v tématu pokračuje a zaměřuje se na děti a dospívající, u nichž se s psychosomatickými problémy setkáváme často. Ego dítěte je nezralé, křehké a snadno zranitelné, a tak na zevní a vnitřní impulzy nezřídka reaguje prostřednictvím těla. Při příznivém vývoji se dítě bude k tomuto způsobu vyjádření uchylovat čím dál méně, avšak tato reaktivita zůstane v rejstříku projevů i v dospělosti. Jak uvádí francouzská psychoanalytička Joyce McDougallová – psychosomatické symptomy jsou „běžným jevem u široké populace“ a „psyché – soma funguje jako entita… každá psychologická událost má svůj dopad na tělo, stejně jako každá tělesná událost má odezvu v mysli, byť není vědomě zaregistrována“.

Příspěvky tohoto čísla byly předneseny na mezinárodní konferenci „Psychosomatika v dětství a dospívání“ v dubnu r. 2018 v Praze, kterou připravila dětská sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii v úzké spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Část původních textů uveřejňujeme i v angličtině, aby se cestou PEP webu (Psychoanalytic Electronic Publishing, www.pep-web.org) mohla dostat i k zahraničním čtenářům.

Číslo otvírá článek Lydie Tischlerové Bolí mě bříško. Čtenáře uvádí do problematiky dětské psychosomatiky, a to z historické, psychoanalytické a neurovědní perspektivy.

Neurovědní souvislosti prohlubuje příspěvek Michaela Šebka, který přináší aktuální poznatky na tomto poli a propojuje je s klinickou praxí.

Archaický původ tématu a jeho přesahy zprostředkovává poutavou analýzou staroseverských ság Marie Novotná.

Kazuistickou část Revue připravily Ann Horneová a Ágnes Hódiová. Ann Horneová citlivě promýšlí případy transsexuálních chlapců Carla a George a delikventního adolescenta Martina.

Ágnes Hódiová nás nechává nahlédnout do své práce v Psychosomatickém centru v Budapešti. Sledujeme, jak se prostřednictvím hry proměňuje vnitřní svět a zdravotní stav těžce somaticky nemocných pacientů Nory a Sama.

Zajímavý exkurz do světa neslyšících přináší Josef Fulka. Svým příspěvkem otvírá prostor pro úvahu o jazyce, jeho důležitosti a o možnostech analýzy u pacientů, jejichž komunikačním nástrojem je tělo.

Číslo obohacují recenze Davida Holuba, Martiny Telerovské a Romana Telerovského.

Na závěr vzpomínáme na šéfredaktora Revue Václava Mikotu. Vzpomínky připravila Hanka Drábková.

Rádi bychom ještě poděkovali překladatelkám Evě Klimentové, Lucii Lucké a technické redaktorce Tereze Koronthály za jejich svědomitou a opět perfektní práci.

Přejeme vám inspirativní čtení.

Říjen 2018

MUDr. Eduard Rys
MUDr. Marie Kopřivová
MUDr. Ivana Růžičková

eduard.rys()volny.cz
marie.koprivova()email.cz
ruzickova.ivana()post.cz