Sándor Ferenczi: Klinický deník

Pavla Sokalská

Sándor Ferenczi: Klinický deník

Uspořádal a přeložil Michael Bálint
Portál, Praha, 2014, 224 str.

Kniha uvádí čtenáře do autorových myšlenek z období kolem roku 1932, které se v jeho klinické praxi vyznačovalo prací na experimentu vzájemné analýzy pacienta a psychoanalytika. Sándor Ferenczi byl přesvědčen, že vzájemná analýza jako cesta k co největší eliminaci expertní pozice analytika ve vzájemném vztahu s klientem je možným přístupem k vytvoření tolik potřebného pocitu bazálního bezpečí u těžce traumatizovaných pacientů v přístupu k lékaři. Více najdete v recenzi, která vyšla v Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu 2015/1.