Nancy McWilliamsová: Psychoanalytická diagnóza

Lucie Lucká

Nancy McWilliamsová: Psychoanalytická diagnóza

Portál, Praha, 2015, 416 str.

Je to zcela jedinečné a nanejvýš doporučeníhodné dílo pro všechny, kdo se zajímají o psychoanalytickou psychoterapii. Autorka píše neobyčejně srozumitelným jazykem, který není na překážku hloubce záběru, a erudovaným způsobem seznamuje čtenáře s teorií na množství ukázek a konkrétních příkladů. Obsah knihy je zaměřen na porozumění osobnostní struktuře jedince v klinickém procesu a na to, jak terapeutovo chápání osobnostní struktury klienta určuje ohnisko terapeutovy pozornosti a styl jeho intervence. Více najdete v recenzi, která vyšla v Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu 2015/2.