Seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy II.

pořádá časopis ČSPAP Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu

Seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy II.

Redakční rada Revue – časopisu ČSPAP Vás zve na seminář

Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy

Rozprava nad texty

Termín: 18. 10. 2024

Seminář je určen nejen odborníkům z pomáhajících profesí, ale všem, které zajímají počátky psychoanalýzy u nás.

V semináři se seznámíme s Bohodarem Dosužkovem (E. Fischerová, M. Borecký),
Zbyňkem Havlíčkem (R. Telerovský),
Zdeňkem Mrázkem a Hanou Junovou (J. Jakubů).

Místo: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Více informací a program.