Základy psychoanalytické teorie

Teorie I.

Teorie II.– Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od března 2024 do prosince 2025 v Praze.
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Více informací.