Teorie I. – Základy psychoanalytické teorie

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

           zve své kandidáty z výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí na cyklus přednášek

 Teorie I
Základy psychoanalytické teorie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci

Přednášet budou členové psychoanalytických společností (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, České psychoanalytické společnosti). Součástí cyklu budou opět large group účastníků a členů ČSPAP (termíny upřesníme). Případné změny programu budou včas oznámeny.

Žádáme o zařazení cyklu Teorie I. do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a o ohodnocení kredity Asociace klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK).

Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Časový rozvrh:
Většinou 3. sobota v měsíci, 9:00–16:45 hod. Jeden blok tvoří 8 výukových hodin (á 45 min.).
Harmonogram bloku je následující:
přednášky                   09:00–10:30;   10:45–12:15
polední pauza             12:15–13:30
přednášky                   13:30–15:00;   15:15–16:45
Zahájení:                     16. března 2024
Ukončení:                    22. června 2025

Program na nejbližší termíny přednášek:

      I. Úvod, S. Freud, klasická psychoanalytická tradice                                   16. března 2024
1. Představení psychoanalytické psychoterapie, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a základní pojmy
2 hod. – PhDr. S. Titl
2., 3., 4. Freud a klasická psychoanalytická tradice
Stručná historie psychoanalýzy. Volné asociace, přenos a odpor, výklad snů, pudová teorie, topografický a strukturální model.
6 hod. – PhDr. M. Šebek., CSc.

     II. Psychický vývoj, psychoanalytické vývojové teorie                                  13. dubna 2024
1. Freudová a M. Kleinová
2 hod. – MUDr. I. Růžičková
2. Oidipský konflikt a komplex jako mýtus
2 hod. – MUDr. I. Růžičková
3. W. Winnicott a jeho přínos v psychoanalýze
2 hod. – MUDr. M. Vrbová
4. Raný vývoj a M. Mahlerová
2 hod. – MUDr. M. Kopřivová

Cena:
A) Členové/kandidáti ČSPAP:
Jednotlivý blok      800,- Kč
Celý cyklus         11 200,- Kč
Kandidáti výcviku ČSPAP, kteří dosud neabsolvovali teoretické vzdělávání, hradí celý cyklus.
V případě absence se poměrná částka nevrací.
B) Externí zájemci:
Jednotlivý blok     1 200,- Kč
Celý cyklus         13 600,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.
C) Externí zájemci s poskytnutou slevou (účastníci výcviku PPF-PVŠPS, studenti VŠ, rodiče na rodičovské dovolené a důchodci):
Celý cyklus         11 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

Platba:
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s fakturačními údaji (čís. účtu, VS, datum splatnosti atd.)
Přímou platbu na účet ČSPAP bez předchozího doručení faktury neakceptujeme!!!

Podmínky absolvování teoretického vzdělávání dle výcvikových pravidel ČSPAP:
K absolvování teoretického vzdělávání je zapotřebí zaprvé osmdesáti pěti procentní účast na přednáškách a zadruhé předložení seminární práce na zvolené téma tréninkovému výboru příslušné sekce do dvou let od ukončení seminářů (Teorie I a Teorie II).  Prezenci potvrzuje paní sekretářka do Indexu ČSPAP.

Kapacita sálu je naplněna. Další přihlášky přijímáme na online formu účasti.