Teorie II. – Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie – Rozvrh

Upozorňujeme, že z organizačních důvodů může v průběhu cyklu dojít ke změně termínů nebo přednášejících, přestože se snažíme takovým změnám spíše vyhnout.

ROZVRH

     1. blok 14.1.2023
1. Freudova teorie skupiny,
Freud a Foulkes – úvod do problematiky dynamiky skupiny;
2h; D. Kárová
2. Foulkesova koncepce skupinové analýzy – teorie celostní a sociální (Elias). Sociální a kulturní základ skupinové analýzy
2h; D. Schücková
3. Bionova koncepce skupinového nevědomí. Základní předpoklady.
2h; M. Hrušková
4. Jiné teorie koncepce skupinové psychoterapie: kleiniánský model, model objektních vztahů, psychoterapie.
2h; D. Saifrtová

     2. blok 11.2.2023
1. Teorie Self
ve skupině. Intersubjektivita – dilema interpersonální a intrapsychické.
2h; J. Kuchař
2. Skupinové nevědomí – matrix: teorie a skupinová funkce matrix, fenomenologie působení matrix.
2h; L. Vrba
3., 4. Příprava pacienta na skupinu a indikace
4h; P. Klimpl

     3. blok 11.3.2023
1. Základní procesy
ve skupinové analýze: zrcadlení, rezonance, umisťování, překládání, prolínání/shlukování. Kontext.
2h; D. Saifrtová
2. Dynamické procesy ve skupině: idealizace, omnipotence, fúzování, závist, psychotická dekompenzace, suicidium, maskulinita, feminita.
2h; D. Saifrtová
3. Průvodce – vývoj pojmu, pojetí dnes. Naslouchající funkce průvodce. Vědomé a nevědomé motivace skupinových terapeutů
2h; P. Zahradník
4. Funkce průvodce ve skupině-pokr.: dynamická administrace a základní org.skupiny. Volně plynoucí komunikace – volné asociace ve skupině.
2h; P. Zahradník

    4. blok 22.4.2023
1. Projektivní identifikace a kontejnující funkce. Interpersonální konflikt
ve skupině.
2h; D. Holubová
2. Přenos ve skupině
2h; D. Kárová
3. Protipřenos ve skupině
2h; L. Vrba
4. Sdílení a vzájemnost. Fáze skupiny.
2h; L. Vrba

     5. blok 13.5.2023
1. Interpretace a terapeutické akce.
Destruktivní (antiskupina) a konstruktivní síly ve skupině.
2h; D. Kárová
2. Odpory, obrany, acting-out ve skupině
2h; P. Klimpl
3., 4. Dynamické role ve skupině: obětní beránek, outsider, dvojče, mluvčí, mlčící člen, nově příchozí, „koterapeut“ atd.
4h; D. Saifrtová, D. Schücková

     6. blok 10.6.2023
1. , 2. Příprava pacienta na skupinu a indikace
4h; P. Klimpl – změna programu pro nemoc, původně 2. blok
3. Transgenerační přenos, trauma velké skupiny/společnosti, možnosti skupinové analýzy při jejich řešení.
2h; H. Klímová
4. Krizová skupina, krátkodobá skupina
2h; P. Klimpl

     7. blok 2.9.2023
1. Subkultura skupiny
a její kohesivní funkce-symbolika, jazyk, rituály.
2h; D. Schücková
2. Large group a medium/middle group
2h; D. Kárová
3., 4. Sociální nevědomí. Čtvrtý základní předpoklad dle Hoppera..
4h; H. Klímová, L. Vrba

     8. blok 14.10.2023
1. Stacionární programy + komunitní programy

2h; M. Saic
2., 3. Kombinovaná a kooperativní skupinová PT
4h; Opletalovi
4. Skupinová práce se závislými
2h; P. Zahradník

     9. blok 11.11.2023
1., 2. Skupiny s psychotickými pacienty

3h; D. Schücková
2., 3. Skupiny s pacienty s poruchou osobnosti
3h; L. Zajícová
4. Skupiny s psychosomatickými pacienty
2h; Š. Balšínková

     10. blok 9.12.2023
1. Skupiny s neurotickými pacienty

2h; J. Kuchař
2. Kazuistický seminář
2h; K. Vondrouš
3. Dětské a adolescentní skupiny
3h; I. Růžičková a a J. Lesák-Krištofová
4. Závěrečná diskusní skupina
1h